X
GO
en-USsv-SE

PML online-kursen ger dig en tydlig bild av din chef och ledarroll där du formulerar mål, fattar beslut och entusiasmerar andra att följa efter. Du får ta del av nya ledarskapsperspektiv och metoder för att bättre kunna hantera olika situationer som du står inför i ditt ledarskap. 
PML är affärsmässigt orienterat och behandlar flera olika ledarsituationer som gör att kursen har unika egenskaper. Programmet har som främsta syfte att skapa insikt i olika ledningssituationer och hur man som chef och ledare hanterar dessa på ett rationellt sätt. 

En chef måste kunna leda verksamheten genom förändringar med hjälp av sitt team och samtidigt rekrytera rätt resurser för nå planerad framgång. Att vara chef och ledare är att förena olika processer för att nå organisationens mål. Insikt skapar engagemang och förutsättningar för personlig utveckling i den egna arbetssituationen.

Du arbetar löpande med ledningssituationer, där du skapar, analyserar, utvecklar och föreslår förbättringar inom chef och ledarskapet. Du skriver affärsrapporter med stöd från kurslitteraturen som du examineras på. Det går även att arbeta med eget företag istället för anvisat case.

Programmet ger fler dimensioner inom chefsutveckling. Du får teoretiska kunskaper, företaget får konkreta rekommendationer till åtgärder och du arbetar med konsultativa inslag. Sammantaget ger programmet hög avkastning både för dig och företaget.

 

Mål
 • Ny kunskap och kompetens inom chef- och ledarskap för att kunna driva en framgångsrik verksamhet.
 • Utveckla egen personlig karriärplan samt komma igång med den.
 • Förstå teorier och möjligheter kring ledarskapsmodeller.
 • Förstå hur ledaren kan påverka grupprocesser och förbättra resultat.
 • Förstå olika psykologiska processer i samband med förändringar
 • Förstå hur ledaren kan öka lärandet och innovationen i en organisation.
 • Förstå hur du rekryterar rätt resurser på ett effektivt sätt.
 • Omsätta teorier genom projektarbeten. 

 

Fördelar
 • Starta när du vill och genomför programmet i egen takt.
 • Du får större förståelse för helheten inom management.
 • Du utvecklar ditt strategiska chef- och ledarskap.
 • Du får en stark praktisk förankring.
 • Du skapar din personliga utvecklingsplan.
 • Du får individuellt lärarstöd genom möten (webb) samt en kraftfull kurssida.

 

Textbok

Du studerar ämnen från valda läroböcker, på webbplatser och i artiklar. 

 

Kursinnehåll:
 • Organisationens etiska och värdebaserad syn på ledarskap
 • Olika ledarstilar
 • Förverkligande av engagemang och mål genom ledarskap
 • Skapa effektiva team
 • Hur effektiviteten i team bidrar till hela verksamheten

 

Personlighetstest i tre dimensioner 

I första delkursen gör vi personlighetstestet IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller beteendestil går att observera och generalisera. 360-gradersinstrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.

 

 

08-544 715 70

Profil
För dig på väg in i en ledande ställning
 
Nivå
Level 5 (according to the EU framework)

Omfattning

Programmet omfattar 15 online sessioner. En session om 1,5 timmar varannan vecka och ca 5 timmar per vecka i eget arbete. Programmet stöds även via kursens hemsida. För att bli examinerad krävs minst 80% närvaro samt godkända rapporter. 


Programavgift 
Programavgift SEK 29.200 exkl. moms. Priset inkluderar lärarstöd och litteratur.