GO

EMP fokuserar på utveckling och beslutsfattande 

 

EMP Executive Management Program handlar om att ständigt förbättra och utveckla affärsverksamheten i en tid då digitaliseringen slår igenom stort i samhället. Morgondagen öppnar för nya tjänster, affärsmodeller och produktionsmetoder men medför också risker. Digitaliseringen är en utmanande kraft som påverkar alla företag och organisationer.

Programmet är både inspirerande och lärorikt och du växer i din roll som chef och ledare. Du får möjlighet att skapa din egen mentala process som driver dig fram mot målet. 


Du får tillfälle att skapa goda incitament för hela organisationen genom verktyg och metoder som utbildningen ger dig. Du får helhetsgreppet inom styrning och ledarskap med effektiva metoder.

Mål
 • Belysa omvärldsförändringar och behovet av strategiska anpassningar.
 • Bredda perspektivet och öka förståelsen om beslut inom ledningsfunktionen.
 • Träna förmågan att analysera och utveckla affärerna.
 • Skapa ökad insikt om ledningens möjligheter i affärsverksamheten.
 • Utveckla gott chef- och ledarskap samt hur du driver organisationen.
 • Utveckla förmågan till nya affärsmöjligheter och utveckla projektmetod för detta.
 • Stimulera till nytänkande.
 
Utmaningar till följd av ökad digitalisering:
 • Omvärldsbevakning och influenser 
 • Krav på snabb och tydlig kommunikation 
 • Digital marknadsföring
 • Förändra sin affärsmodell
 • Modernisera IT-stöd 
 • Kompetensförsörjning
 
Delkurser
Nya ledstjärnor för ledningen
 • Modern management
 • Effektiva ledaregenskaper
 • Ledningsgruppen
 • Beslutsfattande under osäkerhet
 • Beteendeanalys i tre dimensioner
Strategisk digital marknadsföring
 • Omvärldsfaktorer och förhållningssätt
 • Kundernas val inför olika beslut
 • Segmentering och positionering
 • Värdeerbjudande till kund
 • Varumärket laddas med värden
 • Sociala medier
Affärsekonomi och styrning
 • Ekonomisk analys
 • Affärsinriktade lönsamhetsbeslut
 • Budgetering 
 • Investeringsbedömning
 • Effektiv affärsstyrning
Framtida kompetensförsörjning
 • Förstå rekryteringsprocessen
 • Strategisk HR-plan 
 • Uppfylla organisationens mål
 • Individuell utveckling 
 • Lagar och förordningar
Digitaliseringens kraft
 • Digitala affärsmönster
 • Innovationsprocesser
 • Affärsinnovationer
 • Dominant design
 • Effektivare produktion
Implementering av strategier
 • Omvärldsfaktorer
 • Branschens förutsättningar
 • Konkurrenskraft
 • Val av strategi
 • Resurser
 • Implementeringen


 

Harvard Business Case
I programmet arbetar vi med material från Harvard Business School. Vår effektiva pedagogik gör att du snabbt lär dig relevanta kunskaper om hur företag ska ledas och utvecklas. Du deltar i föreläsningar, diskussioner och löser “case”. Harvard är känd bl a för sin inlärningsmetod genom dessa praktikfall. Det handlar om verklighetsbaserade situationer i företag där uppgifter skall lösas. 

 

 

 

 

 

 

 

08-544 715 70

För vem
Intensiv utbildning för dig som är beslutsfattare i ledande ställning eller på väg in i en sådan roll.
 
Syfte
Utveckla kunskaper inom ledningsfunktionen som kan omsättas på ett effektivt sätt samt nyttofördelar i ledarskapet.
 
Omfattning
Programmet omfattar 12 sessioner, där varje session är tre timmar. Du genomför utbildningen med lärarledd handledning ONLINE (alternativt via fysiska möten).  Kräver dessutom ca fem timmar per vecka i eget arbete. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i mindre grupper.
 
För att bli examinerad krävs dels 80% närvaro, dels godkända teori- och projektarbeten.
 
Lärare
Mycket välmeriterade lärare som både har erfarenheter från ledande ställning och akademisk nivå.
 
Startdatum
Efter önskemål. Genomföres online alt fysiska möten.
 
Plats
Online alternativt ExMI, Danderyd.
 
Pris
SEK 78.500 exkl moms.
 
Nivå
Level 6 (enligt EU referensram) Efter avslutat program erhåller du Diploma Mastering Management.