GO

Distansbaserat ledarskap

Lär dig metoderna för att verka som chef på distans. För medarbetaren finns både positiva och negativa sidor av distansarbete. Kostnads och tidskrävande arbetsresor försvinner i och med distansarbete och det blir lättare att få ihop livspusslet i vardagen när tiden kan disponeras friare. Känslan av ökat självbestämmande över arbetssituationen kan ge stor tillfredsställelse. Det är svårare för en chef att veta hur någon mår och hur arbetet går när man inte ses varje dag. Chefen måste klara av att släppa kontrollen och känna sig trygg med medarbetarnas arbetsprestationer även när de inte är fysiskt närvarande. 
 
Som chef och ledare bör man ha tillit till sina medarbetare. Det innebär att vi väljer att lita på att medarbetarna i kärnverksamheten. De har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning. Att styra med värderingar kanske inte är svaret på frågan om hur moderna ledare ska agera. Frågan är istället med vilka värderingar man väljer att styra? Medarbetare behöver inte utsättas för hård övervakning och styrning om arbetet är stimulerande och intresseväckande. Det gäller att leverera resultat.
 

Bli säkrare och tryggare i chefskapet genom att leda dina medarbetare effektivare. Lägre risker och ökad lönsamhet är viktiga begrepp. 

 

Mål

 • Att få verktyg för hur du effektivt verkar som chef och ledare på distans.
 • Att kunna skapa styrning genom målfokusering kring tid, kostnader och kvalitet.
 • Att förstå vikten av hur ökad flexibilitet ger ökad samspel mellan medarbetarna.
 
Fördelar
 • Du stärker din roll som chef och ledare
 • Du utvecklar förmågan att effektivisera verksamheten
 • Du får ett omfattande material.
 • Du tränas i förmågan att lösa problem.
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken

 

Två viktiga inlärningsmetoder ligger till grund för programmet:

 • Personlig anknytning, dvs kunskaperna måste ha betydelse för varje deltagare som person.
 • Företagsförankring, dvs att de problem som berörs har anknytning till den egna arbetsplatsen. 

 

Programmet har fokus på:
 • Skapa tillit och resultat
 • Chef och ledarskap på distans

 • Fokus på mål och resultat

 • Öka motivationen i förändringstider
 • Arbeta med egna företaget

 

 

Session 1 - Chef och ledarskap på distans
 • Din syn på medarbetarna
 • Öka sannolikheten för att lyckas som distanschef
 • Definiera ansvarsområden tydligt
 • Tekniska hjälpmedel, t ex MS Teams, Webex

 

Session 2 - Skapa tillit och resultat
 • Villkor för ökad produktivitet och effektivitet
 • Distansledarskap kräver tydlighet
 • Skapandet av tät kommunikation
 • Olika perspektiv av chef- och ledarskap 

 

Session 3 - Fokus på mål och resultat
 • Systematik för effektiv målstyrning
 • Öka flexibiliteten i ledningsarbetet
 • Leda framgångsrikt på distans
 • Kvalitet i chefsarbetet

 

Session 4 - Öka motivationen i förändringstider
 • Effektiva ledaregenskaper
 • Medarbetarnas motivationsfaktorer
 • Att leda i förändringstider
 • Individuella prestationsmätningar
   

 

Arbete i egen organisation

I programmet arbetar du med din egna organisationen. Vår pedagogik gör att du snabbt lär dig relevanta kunskaper om hur företag ska ledas och utvecklas. Under sessionerna sker föreläsning och diskussion kring verksamheten.

 

 

 

 

 

08-544 715 70

För vem: 

För dig i chefsställning där medarbetarna arbetar på distans.

 

Nivå:

Online-kurs på Level 5 (enligt EU:s referensram)

 

Omfattning:

Programmet omfattar 4 sessioner á 2 timmar. Du genomför utbildningen med lärarledd handledning online. Dessutom krävs ca fem timmar per vecka i eget arbete. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i mindre grupper.

 

Start

Löpande start efter din kalender.


Lärare: 

Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och Certified Management Consultant (CMC), har sedan 1986 verkat som managementkonsult inom ledning, ekonomi och styrning. Har en mycket bred kompetensprofil och håller MBA-föreläsningar samt individuell coaching/mentorskap. 

 

Pris: 

SEK 9.800 (exkl moms).