X
GO

Affärsekonomi och styrning

Lägre risker och ökad lönsamhet är viktiga affärsbegrepp. Personser i ledande befattningar måste förstå ekonomi och kunna diskutera resultat, marginaler och nyckeltal med kollegor. Du lär dig att få kontroll på företagsekonomin och därmed kunna bättre vara delaktig i besluten. Med denna kunskap blir affärerna bättre och du kan fokusera på lönsamhetsutvecklingen. 

 

Kraven är idag stora på ekonomisk kunskap inom allt fler befattningar. Företagens strategiska förmåga mäts med ett antal nyckeltal, varför det är av stor betydelse att förstå ekonomi för att kunna fatta bra beslut. Även om mängder av olika aktiviteter är viktiga i verksamheten så kommer alltid ek

 

För vem

Ett program för dig som arbetar i ledningsgruppen eller på väg in i den och behov av att förstärka dina kunskaper inom affärsekonomi och styrning.

 

Mål

Att utveckla praktiska kunskaper och stärka din ekonomiska kompetens för att fatta bättre beslut.

 
Fördelar
 • Du stärker din roll som chef
 • Du får ett omfattande material.
 • Du stärker dina ekonomiska kunskaper.
 • Du tränas i förmågan att lösa problem.
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken
 • Du breddar din kunskap inom management. 

 

Två viktiga inlärningsmetoder ligger till grund för programmet:

 • Personlig anknytning, dvs kunskaperna måste ha betydelse för varje deltagare som person.
 • Företagsförankring, dvs att de problem som berörs har anknytning till den egna arbetsplatsen. 

 

Programmet har fokus på:
 • Intern och extern redovisning. 
 • Affärsekonomins centrala begrepp och mått. 
 • Analys av resultat- och balansräkningen. 
 • Effekter på positivt kassaflöde. 
 • Styrning med hjälp av nyckeltal. 
 • Budget med utgångspunkt från affärsplanen. 
 • Investeringsbeslut. 
 • Kritiska beslutspunkter. 
 • Rätt kalkylmetod för att nå lönsamhet. 
 • Prisjusteringar och effekten på lönsamheten. 
 • Begränsa risker genom ekonomisk analys. 

 

Dag 1 - Affärsredovisningens struktur och användbarhet  

 • Skillnader mellan års- och affärsredovisning
 • Årsredovisningen och vad den informerar om
 • Vad vinst och förlust betyder för kreditvärdigheten
 • Betydelse av centrala mått (t ex kassaflöde) för verksamheten
 • Hur affärsekonomin presenteras och för vem 

 

Dag 2 – Nyckeltal och styrförmåga 

 • Kunskap om centrala nyckeltal
 • Beräkna och tolka nyckeltal
 • Använda rätt nyckeltal
 • Bedöma kapitalstorleken och föreslå åtgärder
 • Ekonomisk styrning med hjälp av nyckeltal 

 

Dag 3 – Kostnadsanalys och val av lönsamhetsstrategi 

 • Kalkylmetoder beroende på ändamål
 • Beräkningar av kritisk volym och pris
 • Prissättning för lönsamhetsutvecklingen
 • Rabatter i relation till volym 

 

 Dag 4 – Affärsplanering och budgetering 

 • Koppling budget och affärsplan
 • Syftet med budget
 • Vad kritiska resurser betyder för lönsamheten
 • Styrning av aktiviteter 

 

08-544 715 70

För vem: Chef, HR, konsult eller annan ledningsfunktion.

 

Nivå: Öppen kurs på Level 7 (enligt EU:s referensram)

 

Omfattning: Fyra dagar (kl 09.00-16.00), kräver dessutom ca fem timmar per vecka i eget arbete.

 

Seminariedagar 2018

2018-01-25 (kl 9.00-16.00)

2018-02-06

2018-02-19

2018-03-06


Lärare: Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och Certified Management Consultant (CMC), har sedan 1986 verkat som managementkonsult inom ledning, ekonomi och styrning. Har en mycket bred kompetensprofil och håller MBA-föreläsningar samt individuell coaching/mentorskap. 

 

Pris: SEK 19.500 (exkl moms).