GO
en-USsv-SE

Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar

Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar.

Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar och Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar webbplats, bekräftar och garanterar du Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar att du inte kommer att använda Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar eller förstöra andra användares besök/arbete med Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar.


FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar WEBBPLATS.

KONTAKT: mjensen@exmi.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar webplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar webbplats är: Copyright 2019 Executive Management Institute AB och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Executive Management Institute ExMI erbjuder bl a flexibla MBA utbildningar Copyright 2019 Executive Management Institute AB