X
GO
en-USsv-SE

ISO 9001:2008 innebär en kvalitetscertifiering av företagets ledningssystem utfört av en oberoende part. Införandet av ett ledningssystem för kvalitet handlar om att se över företagets verksamhet och att få struktur på den. Vi följer minst gällande miljölagstiftning och andra krav som ställs på organisationen samt strävar efter ständiga förbättringar.

Att investera i ISO 9001 handlar i grunden om att få nöjdare kunder och minska onödiga kostnader. Det handlar om att ständigt arbeta för att förbättra verksamheten och ledningssystem, oavsett hur liten eller stor denna förbättring är. ISO 9001:2008 baseras på processtänkande. Process beskrivs enkelt som en aktivitet som börjar med en insats och slutar med ett utfall. Genom att arbeta utifrån processer undviker man fel och missförstånd i organisationen, eftersom kopplingen blir tydlig när processen är identifierad.

Standarden fokuserar på vad som brukar kallas de åtta ledningsprinciperna.

Dessa är: 

- Kundfokus
- Ledarskap
- Engagemang
- Processriktning
- Systemriktning
- Ständiga förbättringar
- Faktabaserade beslut
- Leverantörs-relationer