GO
en-USsv-SEVår affärsidé:

Vi hjälper ambitiösa personer i ledande ställning och deras organisationer inom näringslivet som vill förvärva avancerade kunskaper inom företagsledning så att de blir mer framgångsrika.

 

Våra program syftar till att inspirera och utveckla framgångsrika ledare och konsulter inom näringslivet!

Vi gör det genom att utbilda, utveckla/träna och examinera dessa personer. Vi har en tydlig internationell profil med flexibla och kostnadseffektiva program - samt med en hög servicenivå.

Detta ger deltagarna betydande praktiska mervärden. Vi skiljer oss därmed från konkurrenterna på ett avgörande sätt.

  • Vi samarbetar med ledande organisationer och universitet samt kvalificerade managementkonsulter från näringslivet.
  • Våra program syftar till att skapa karriärfrämjande kompetenser – i enlighet med EUs kvalifikationssystem.
  • Utbildning, träning och konsultation sker både individuellt och i mindre grupper.
  • Med flexibilitet anpassar vi utbildningsprogrammen efter deltagarnas individuella erfarenhets- och kompetensnivå.
  • Vår slogan är ”Business Leadership – In Practice!”


Vår vision:
Det bästa managementinstitutet för ambitiösa ledare och konsulter.

 

Våra kännetecken:

  •  Professionalism, uthållighet och generositet
  • Programledning och lärare med specifik kompetens inom sitt område
  • Ständiga förbättringar och förnyelser av våra program
  • Möter kundernas krav och förväntningar
  • Ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2015

Institutet genomför både öppna och företagsanpassade utbildningar. Vi samarbetar med Edinburgh Business School at Heriot-Watt University (Skottland), CMI och The Chartered Management Institute (England).

Du är välkommen att investera i högkvalitativa utbildningar!


Mikael Jensen, Vd