X
GO
en-USsv-SE

- Vi riktar oss till ledningar som är i behov av strategisk implementering. Genom träning, utbildning och konsultinsatser skapar vi förutsättningar för att genomföra era verksamhetsplaner berättar Mikael Jensen. 


Mikael Jensen sammanfattar de främsta anledningarna till att anlita ExMIs managementkonsulter:

  • Kontinuerlig verksamhetsutveckling skapar säkrare och lönsammare affärer.
  • Certifierade CMC konsulter som ger situationsanpassade och faktabaserade lösningar/-modeller genom att identifiera, renodla och utveckla organisationens resultatförmåga. 

Kontinuerliga strategi och ledningsutveckling kan bestå av:

  • Affärsutveckling (utveckla starkt affärsledarskap)
  • Performance Management (matcha och styra organisationen mot affärsplanen)
  • Effektivare ledningsgrupper (höja verkningsgraden i gruppen)
  • Styrelseutbildning för kommunala bolag

 

Alternativ
Ett företagsinternt program är ett verkningsfullt sätt att samordna ledarna mot gemensamma mål. Önskar du en offert för ett företagsinternt utvecklingsprogram? Kontakta oss på 08 544 715 70.

Personlig service
Du får snabb och hög service. Vi gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd.

 

CMC - Certified Management Consultant
CMC-status säkerställer att managementkonsulten motsvarar en hög internationellt fastställd standard avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av etik. Detta är en viktig kvalitetsstämpel som gynnar professionella konsultköpare och deras organisationer.

 

 

08-544 715 70