X
GO
en-USsv-SE

 

Mikael Jensen är certifierad managementkonsult (CMC) och VD för Executive Management Institute (ExMI). Han har 25 års erfarenhet som managementkonsult och är engagerad både i den nationella och internationella branschförbundet.  

Managementkonsulter arbetar utifrån kundens behov av tillfällig ledningskompetens. Med ledning avses sådana befattningshavare som innehar permanent övergripande ledningsansvar – eller befattningshavare som bemyndigats att påverka organisationens ledningssystem.  

De verksamhetsspecifika råd/insatser som en professionell managementkonsult ger inbegriper alltid ett beaktande av rekommendationens konsekvenser för organisationen i sin helhet - inklusive sannolika konsekvenser för organisationen i relation till  branschen, marknaden och omvärlden. Vi ger organisationsövergripande råd/insatser främst inom förvaltning, utveckling, ledning och kontroll.

 

  

 

08-544 715 70