managementkonsult
X
GO
en-USsv-SE
Vi hjälper dig att utveckla verksamheten!

Näringslivet förändras ständigt i en allt snabbare takt och det kan vara svårt att följa med i förändringarna. Nya affärer, arbets- och organisationsformer kräver hög flexibilitet och kunskap. Vi hjälper med fördel små och medelstora företag mot lönsammare och säkrare affärer.

Professionella managementkonsulter

- För de flesta företag är det idag självklart att anlita en professionell certifierad managementkonsult. I rollen som VD är man många gånger ensam om att fatta viktiga beslut. Med ökad komplexitet i marknader och produktion så är det klokt att ha en samtalspartner som du ständigt kan nå. Vi ger dig både resurser, tid och praktiska lösningar. Se även våra etiska regler för professionellt förhållningssätt, säger Mikael Jensen CMC och VD för ExMI.

Nedan visas exempel på vilka kompetenser som kan komplettera varandra vid förvärv.

08-544 715 70

Ledningssupport och konsultation, t ex:
  • Strategiska vägval
  • Strategisk planering
  • Verksamhetsstyrning
  • Att driva förändringar
  • Företagsledning
  • Special
  • Standard för managementkonsulter
    Vi är medlemmar i Sveriges Managementkonsulter, en branschförening som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter. Föreningen bidrar till utveckling av yrket managementkonsult och branschen (www.samc.se). Vi är också medlemmar i Svenskt Näringsliv.