X
GO

Professionellt styrelsearbete

Styrelsen representerar ägarna i bolaget och arbetar för deras intressen. Utbildningen ger styrelsen kunskap och verktyg i det dagliga styrelsearbetet. Som styrelseledamot har du ett stort och viktigt ansvar. Men att utföra ett effektivt och strukturerat styrelsearbete som skapar värde för ägarna är en utmaning som kräver rätt kompetens. I ägarledda företag gäller det att förstå de olika rollerna som finns och hur ett systematiskt och strukturerat bör fungera. Dessutom är ansvarsfrågan viktig samt hur styrelsen leder verksamheten till framgång.

Under seminarierna deltar du i föreläsningar, diskussioner och löser praktikfall. Som inlärningsmetod använder vi oss av praktikfall. Det handlar om verklighetsbaserade situationer i där styrelseuppgifter skall lösas. Problemet är av den karaktären att det inte finns något rätt eller felaktigt svar. 

Vägen för att nå fram till svaret, dvs analysmetoden är därför viktig. Det är deltagarnas egna aktiviteter, i förberedelsen inför diskussioner och utbyte av åsikter och erfarenheter som är grunden för inlämningen – hela processen bygger på ett kritiskt förhållningssätt.


Mål

Utveckla kunskaper inom styrelsearbete och VD-funktionen som kan omsättas på ett effektivt sätt. Det gör att företaget får högsta utväxling av resultatskapande aktiviteter.


Programmets fokus
 • Hur du utvecklar strategiskt styrelsearbete.
 • Hur VD-funktionen styrs och stöds.
 • Hur styrelsen styr mot högre resultat.

 

Fördelar
 • Du får ett gediget kursmaterial.
 • Du stärker din position i styrelsen.
 • Du tränas i förmågan att lösa problem.
 • Du omsätter kunskaper direkt i praktiken.
 
Rådgivning

Under utbildningen får du konkreta råd om hur du kan gå till väga för att skapa ökad framgång i styrelsen. Varje avsnitt innehåller teori och praktik. 

 

Dag 1 - Framgångsrikt styrelsearbete

Ett framgångsrikt styrelsearbete vinner på om det finns en grundläggande struktur och organisation i botten. Det grundar sig på ett effektivt samspel mellan ägare, styrelse och VD. 

 • Ägarlett företag 
 • Styrelsens roll och sammansättning
 • Styrelsens huvuduppgifter
 • Styrelsearbete som lyfter verksamheten
 • Lagar och regler

 

Dag 2 - Styrelsens strategi & ekonomistyrning

Vilken nytta tillför styrelsearbetet för verksamheten? Det grundläggande syftet med ett styrelsearbete är att tillföra kompetens och erfarenhet när nya utmaningar ska mötas. Fokus är att öka den strategiska utvecklingen och frågor som utvecklar företaget.

 • Styrelsens ansvar för strategisk affärsutveckling
 • Skapa konkurrenskraft – marknader, resurser, risker och förmågor
 • Digital strategi
 • Strategi och taktik för framgång
 • Balans- och resultatrapport samt nyckeltal
 • Affärsstyrning

 

Dag 3 - Professionell VD

Ett professionellt VD-arbete innebär stort ansvar inför styrelsen, medarbetare och företages alla intressenter. Det ställer höga krav på kompetens, ledarskap och samarbetsförmåga.

 • VD:s formella krav
 • Rollfördelning VD och styrelse
 • Bolagets målbild och vision
 • Företagskultur
 • Bolagets styr- och ledningssystem 
 • Verkställande av beslut
 • Effektiv kommunikation i alla lägen

08-544 715 70

För vem: 

För dig som är på väg in i en styrelse eller redan är ledamot och vill ha ökad kunskap eller för dig i VD-rollen. 

Syfte
Du får ny och fördjupad kunskap inom styrelse- och ledningsarbetet och omsätter kunskaperna direkt i verksamheten.
 
Omfattning
Utbildningen omfattar tre dagar. För att bli diplomerad krävs 100% närvaro samt godkända teori- och projektarbeten.
 
Lärare 
Mikael Jensen, VD ExMI, har sedan 1986 verkat som management-konsult till företagsledningar. Han har en bred kompetensprofil och håller MBA föreläsningar inom marknadsföring och strategisk planingering. Dessutom medverkar erfarna lärare med både lång erfarenhet från styrelsearbete och med akademisk bakgrund. 
 
Seminariedatum
 
 
Pris
SEK 24.300 exkl. moms (per person).
 
Utbildningsnivå
Efter avslutat program erhåller du Diploma Mastering Board Management.