X
GO
en-USsv-SE

Hög presterande ledningsgrupp

Ledningsgrupp syftar till att utveckla ledningsgruppens styrförmåga och skapa högpresterande samt välmående företag.

Mål
 • Utveckla ledningsgruppen till ett effektivt team som skapar önskvärda resultat.
 • Bredda perspektivet inom ledningsfunktionens strategiska ansvarsområden.
 • Förstå hur kommunikation driver resultat.
 • Stimulera till nytänkande. 

 

Program – Dag 1
 • Utveckling inom chef- och ledarskap
 • Skapa ökad förståelse för ledningsgruppens uppdrag och roll
 • Framgångsfaktorer för en ledningsgrupp samt dess utvecklingssteg
 • Etiska riktlinjer av Svensk Chefsförening, Företagarna och offentliga sektorn.
Program – Dag 2
 • Utfall och analys av IDI-bedömning
 • Ledningssystemets och dess olika gränssnitt
 • Hur tillsätter man en ledningsgrupp
 • Styrning och målkonflikter
 • Ledningsgruppens kreativitet och grupptänkande
 • Inre och yttre effektiv projekt- och affärsstyrning§  
Program – Dag 3
 • Beslutsfattande under osäkerhet
 • Strukturerade möten
 • Grupprelaterade faktorer som påverkar effektiviteten
 • Högpresterande ledningsgrupper
Effektiv investering
 • Deltagaren får kunskap och engagemang för utmaningar företaget står inför.
 • Deltagaren får utveckla sina färdigheter att tänka strategiskt och kreativt.
 • Deltagaren får helhetssyn och perspektiv på chefs- och ledarskap.
 • Personlig anknytning, dvs kunskaperna har personlig betydelse för varje deltagare.
 • Företagsförankring, dvs problem som har anknytning till den egna arbetsplatsen.

08-544 715 70

För vem: 

Medlemmar i ledningsgruppen.


Nivå: 

Level 6 (enligt EU:s referensram)

Syfte: 

Programmet syftar till att utveckla ledningsgruppens arbete och ansvarsområden så att styreffektivitet och lönsamhet ökar i verksamheten. 

Omfattning: 

Totalt tre dagar, fördelat på en dag förslagsvis var fjortonde dag (kl 9.00-16.00). Utöver seminariedagar, åtgår ca fyra timmar eget arbete per vecka. 

Startdatum

Efter önskemål.

Plats

Executive Center med effektiva lokaler i Danderyd och med personlig service.

Pris

SEK 120.000 ex moms för en ledningsgrupp (max 10 personer).