GO
en-USsv-SE

Certifiering av chefer

Certified Manager & Leader CML, säkerställer att chefer motsvarar en hög internationell standard avseende yrkesskicklighet, kompetens och tillämpning inom etik, chef- och ledarskap. 

Skillnaden på ett betyg från en utbildning och en certifiering är att betyg visar vilka kunskaper en person hade vid tillfället då betyget sattes, medan en certifiering visar normalt den kompetens personen har i dagens situation.

 

Motiv till certifiering

Certifiering är ett sätt att både verifiera och höja kvaliteten samt vidareutveckla ledarskapet. 
Certifiering är något som ökar över lag inom alla områden. En bra och tydlig kravspecifikation är grunden för en meningsfull certifiering.
Systematisk kartläggning och certifiering av chefer ska visa vad som krävs av chefen. Samtidigt ska processen i sig säkerställa önskvärd utveckling. En verkningsfull chefscertifiering måste vila på en solid och beprövad grund. 

 

För vem?

Certifieringen av chefer vänder sig till organisationer som vill säkerställa att cheferna uppfyller rätt kompetenskrav. Du har minst fem års yrkeserfarenhet, varav minst tre år som chef. Du har högskoleutbildning eller motsvarande.
 

Fördelar för organisationen
 • Gedigen kompetens- och chefsanalys.
 • Genomföra väl beprövade testinstrument.
 • Personlig återkoppling och rapportering.
 • Individuell utvecklingsplan och ett starkare självförtroende.
 • Högre acceptans från egen grupp.
 • Faktabaserat verktyg som skapar resultat.
 • Kostnadseffektivt sätt att kvalitetssäkra chefer.
 • Granskning sker från oberoende certifieringsråd.
Mål
 • Kvalitetssäkra chefsprofessionen
 • Gynna professionella organisationer att upprätthålla rätt kvalitet inom chef- och ledarskap.
CML processen består bland annat av:
 • Kompetensanalys och upprättande av management portifolio.
 • Chefskartläggning och personlighetsbedömning.
 • Beskrivning av prioriterade ledningssituationer
 • Skriftlig redovisning av chefscase.
 • Referenser som verifierar erfarenheter och arbetssätt.
 • Upprättande av personlig utvecklingsplan.
 • Intervju vid certifiering.
 • Certifieringsbevis utges med varaktighet i tre år.

Certiferingen verifierar att du upprätthåller en internationell standard som ledare och chef.

08-544 715 70

För vem
Chefer

Nivå
Level 6 (enligt EU:s referensram)

Antagningskrav
Certifieringen av chefer vänder sig till organisationer som vill säkerställa att cheferna uppfyller rätt kompetenskrav. Du har minst fem års yrkeserfarenhet, varav minst tre år som chef och har högskoleutbildning eller motsvarande. 

Omfattning
Två halvdagar, eget arbete och certifiering, ca 35 timmar. 

Certifieringsavgift (exkl. moms)
Begär offert