Certified Management Consultant CMC
GO
en-USsv-SE

Certifiering av managementkonsulter - två alternativ

Kraven på högre kompetens ökar snabbt i arbetslivet. Därmed ökar också behovet av att kunna värdera och bekräfta människors kompetens. Certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra kompetens eller att ersätta tidigare system för godkännande eller auktorisering. Kraven kan till exempel vara formulerade i en nationell eller internationell standard, myndighetsföreskrift eller ett branschdokument. 

 

Fem fördelar med en certifiering
  • Du får ett bevis på din professionella kompetens
  • Du förhåller dig till en internationell standard
  • Du ökar ditt värde på arbetsmarknaden
  • Du ökar din egen och din organisations trovärdighet
  • Du skapar möjligheter för fortsatt karriärutveckling

Det finns två certifieringsnivåer för managementkonsulter
  • PMC-certifiering baseras på metodkunskap och ISO standard för managementkonsulter.
  • CMC-certifiering är en personcertifiering baserad på kompetens efter den internationella managementkonsultförbundets (ICMCI) modell.

Kriterier 

PMC krav

CMC krav

Medlemskap 

Nej

JA*

CV 

Ja

Ja

Personliga case 

1 st

3 st

Fiktiv case 

1 st

1 st

Tentamen 

3 timmar

-

Typ av standard 

ISO standard

ICMCI standard

Intervjufas 

Nej

Ja

Fokus på 

Kunskaper

Kompetens

Erfarenheter 

Kort

Lång

Aktiv som managementkonsult 

>2 år

>5 år

Varaktighet 

3 år

3 år

Pris 

14.000 kr

24.000 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sveriges Managementkonsulter