ExMI
X
GO

Redaktör för ExMI Blogg är Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och Certified Management Consultant (CMC). Sedan 1986 har Mikael verkat som managementkonsult åt företagsledningar med fokus på ledning, ekonomi och styrning. Mikael har en bred kompetensprofil och håller både MBA-föreläsningar och genomför individuell coaching/mentorskap för deltagare i de olika programmen inom EXMI. Han genomför också managementkonsult uppdrag. 

Management tips:

Archive by tag: ledarskapReturn
RSS
Processutveckling – effektivisera interna processer
Oavsett om du arbetar inom en stor eller liten organisation, finns det alltid processer som kan förbättras och effektiviseras. Många gånger känner vi till konsekvenserna utav en dålig process – långa ledtider, resursbrist, ökade kostnader och missnöjda medarbetare – utan att egentligen relatera dem till interna processer. Men hur får man bukt med grundproblematiken?
Read More
| View Count: (39) |
Kompetensförsörjning – avgörande för framtida tillväxt
Att företag sedan flera år tillbaka upplever svårigheter med att rekrytera kompetent personal är ingenting nytt och något som vi också pratat om tidigare. En del av förklaringen ligger i att de arbetssökande har fel utbildning eller bristande erfarenhet, men är det verkligen orsaken till problemet? Viktigast av allt är kanske – hur handskas vi med dessa utmaningar på bästa sätt?
Read More
| View Count: (0) |
Organisationsutveckling – effektivisera organisationen
Studier visar att många företag har kvalitetsbristkostnader eller ett internt slöseri av tid och pengar, samtidigt som det i Sverige råder en stor kompetensbrist som håller tillbaka vår ekonomi. För att få bukt med detta krävs det ökade kompetensinvesteringar, ett effektivare ledarskap, samt produktivare interna processer.
Read More
| View Count: (77) |
Utveckla ett strategiskt ledarskap
Inom ledarskap finns det en mängd olika dimensioner att ta ställning till – såväl operativa som strategiska. Allt för ofta kommer man som chef däremot på sig att man ägnar allt för mycket tid åt det operativa. Dagarna fylls snabbt med möten och insatser för att lösa akuta frågeställningar. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du kan utveckla ett mer strategiskt ledarskap.
Read More
| View Count: (189) |
Bli mer flexibel som chef
IDI mäter en persons beteende i tre dimensioner. Den första visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att aktivt påverka andra. Den andra mäter den grad av känslomässig kontakt personen upplevs sträva efter. Dessa två dimensioner kan ställas mot varandra i en matris, som då beskriver fyra så kallade grundbeteendestilar.
Read More
| View Count: (323) |
Sida 1 av 4 FörstFöregående [1]

Sök

Tags

Prenumerera på ExMI Nyhetsbrev

Name