ExMI
X
GO

Redaktör för ExMI Blogg är Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och Certified Management Consultant (CMC). Sedan 1986 har Mikael verkat som managementkonsult åt företagsledningar med fokus på ledning, ekonomi och styrning. Mikael har en bred kompetensprofil och håller både MBA-föreläsningar och genomför individuell coaching/mentorskap för deltagare i de olika programmen inom EXMI. Han genomför också managementkonsult uppdrag. 

Management tips:

Archive by tag: kommunikationReturn
RSS
Positiv återkoppling
Positiva synpunkter från sin chef är starkt motiverande när de är tydliga och inriktar sig på ett visst beteende. Generellt beröm är för allmänt för att vara effektivt. När du ger positiva synpunkter visar du att du ser och uppskattar andras bidrag. Det är viktigt att du ger positiva synpunkter till din chef, dina kollegor och till dina medarbetare.
Read More
| View Count: (4206) |
Att ta ståndpunkt i viktiga frågor
Att ta ståndpunkt och att sträva efter att lösa viktiga frågor kräver tydlig kommunikation, en vilja att uppmärksamma och arbeta med andra, ihärdighet, självständighet och att man vågar stå för sin övertygelse. För att kunna samarbeta med andra måste man lyssna noga på andras reaktioner. Bemöt deras synpunkter och om möjligt införliva dem i dina tankebanor eller planer.
Read More
| View Count: (4510) |

Sök

Tags

Prenumerera på ExMI Nyhetsbrev

Name