ExMI
GO

Redaktör för ExMI Blogg är Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och Certified Management Consultant (CMC). Sedan 1986 har Mikael verkat som managementkonsult åt företagsledningar med fokus på ledning, ekonomi och styrning. Mikael har en bred kompetensprofil och håller både MBA-föreläsningar och genomför individuell coaching/mentorskap för deltagare i de olika programmen inom EXMI. Han genomför också managementkonsult uppdrag. 

Management tips:

Archive by tag: chefskapReturn
RSS
Chefskapet är fragmenterat
Studier visar att chefskapet inte har ändrats i sin natur de senaste 50 åren enl Tengblad 2012. Chefers arbetsdag är ofta fragmenterad och osammanhängande men aktiviteterna är framför allt inriktade på verkställighet. Chefsskap är delvis hierkiskt orienterat, delvis horisontellt (ca 50%). Många upplever svårigheter att fungera både som chef och ledare i en komplex arbetssituation. Lösningen är oftast införskaffande a...
Read More
| View Count: (6942) |
Att vara tillgänglig
Som chef måste du vara tillgänglig för dina medarbetare så du kan besvara deras frågor och lyssna på deras problem. Håll din kalender aktuell och informera dina medarbetare om ditt program. Avsätt tid för möten för att besvara medarbetarnas frågor och få information om deras arbete.
Read More
| View Count: (5434) |

Sök

Tags

Prenumerera på ExMI Nyhetsbrev

Name