ExMI
X
GO

Redaktör för ExMI Blogg är Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och Certified Management Consultant (CMC). Sedan 1986 har Mikael verkat som managementkonsult åt företagsledningar med fokus på ledning, ekonomi och styrning. Mikael har en bred kompetensprofil och håller både MBA-föreläsningar och genomför individuell coaching/mentorskap för deltagare i de olika programmen inom EXMI. Han genomför också managementkonsult uppdrag. 

Management tips:

Archive by tag: chefReturn
RSS
Vad innebär en Masterexamen?
Det finns flera sätt att ta en masterexamen, eller MBA, och det finns även många frågor om själva utbildningen. I denna artikel tänkte vi därför reda ut vad du kan förvänta dig utav denna typ av utbildning, samt vad en mastersexamen innebär.
Read More
| View Count: (3320) |
Löpande uppföljning
Alltför ofta upprättas affärsplaner som inte genomförs. Löpande översyn och uppdatering är förutsättningar för att planeringen ska fungera effektivt. Dina indikatorer och mål måste vara en del av din åtgärdsplan för annars riskerar de att ej bli genomförda. Arbeta varje dag på att uppnå dina mål. Kontrollera regelbundet hur planer följs och ta initiativ till förbättr...
Read More
| View Count: (3006) |
Särskiljande affärsstrategier och ”stå-på-tå” mål
Att formulera mål som kräver mycket av organisationen är bra samt en särskiljande strategi så att kunden får det som efterfrågas. För att utveckla realistiska planer är det viktigt att chefer förstår organisationens strategiska vision och tar hänsyn till denna både i sin planering och i det dagliga arbetet.
Read More
| View Count: (2800) |
Välj dina konflikter
Som chef ställs man ofta inför situationer där den mest lämpliga handlingsvägen stöter på motstånd med klagomål, problem och andra negativa reaktioner. I sådana situationer krävs det en hel del mod att våga handla. Kom ihåg det gamla talesättet ”välj dina strider” när du ska bestämma dig för vilken konflikt du väljer att gå in i. Det är viktigt att ta itu med de problem som...
Read More
| View Count: (3075) |
Högre intäkter!
Det finns två sätt att höja intäkterna. Man kan öka försäljningen eller höja priserna. Att öka försäljningen utan att tänka på täckningsbidraget eller att höja priserna utan att veta hur det påverkar försäljningsvolymen är både oprofessionellt och kortsiktigt. Lär dig vad som styr prissättningen och vilka strategier företaget valt. Ta reda på vilka kundernas behov är ...
Read More
| View Count: (2705) |

Sök

Tags

Prenumerera på ExMI Nyhetsbrev

Name