ExMI
GO

Redaktör för ExMI Blogg är Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och Certified Management Consultant (CMC). Sedan 1986 har Mikael verkat som managementkonsult åt företagsledningar med fokus på ledning, ekonomi och styrning. Mikael har en bred kompetensprofil och håller både MBA-föreläsningar och genomför individuell coaching/mentorskap för deltagare i de olika programmen inom EXMI. Han genomför också managementkonsult uppdrag. 

Management tips:

Archive by tag: chefReturn
RSS
Utveckla ett strategiskt ledarskap
Inom ledarskap finns det en mängd olika dimensioner att ta ställning till – såväl operativa som strategiska. Allt för ofta kommer man som chef däremot på sig att man ägnar allt för mycket tid åt det operativa. Dagarna fylls snabbt med möten och insatser för att lösa akuta frågeställningar. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du kan utveckla ett mer strategiskt ledarskap.
Read More
| View Count: (719) |
Läs en internationell MBA i Sverige på distans
Om du varit verksam inom arbetslivet under ett antal år, men nu börjat undersöka möjligheterna att börja studera igen, har du troligtvis kommit över MBA-utbildningarna. Kanske låter det som en intressant utmaning men det svåra livspusslet hindrar dig från att ta tag i saken? Som tur är har du möjlighet att läsa en internationell MBA i Sverige på distans, vilket vi tänkte berätta mer om i denna artikel.
Read More
| View Count: (739) |
Fem tips för en lyckad kompetensinventering
Konkurrensen på världsmarknaden är idag stor samtidigt som utvecklingen går framåt i en väldig fart. För att kunna vara med och tampas på toppen gäller det att säkerställa att man som organisation besitter de kompetenser som behövs i såväl nutid som framtid. Något som kräver en lyckad kompetensinventering!
Read More
| View Count: (779) |
Utvecklas som chef genom ökad inlärning
Chefer och ledare som är riktigt framgångsrika söker aktivt efter ny kunskap. De drar nytta av erfarenheter och utmaningar, såväl stora som små, för att bli bättre och mer effektiva chefer. De ser ett livslångt lärande som stimulerande och spännande.
Read More
| View Count: (854) |
Medarbetarutveckling – utveckla din viktigaste resurs
Som chef och företagsägare är de anställda din viktigaste resurs och de bör därför tas om hand om därefter. Trots detta är det många företag som inte arbetar med medarbetarutveckling, vilket riskerar att leda till kompetensbrist inom organisationen. Låt oss berätta mer om vikten av att utveckla din viktigaste resurs.
Read More
| View Count: (3131) |

Sök

Tags

Prenumerera på ExMI Nyhetsbrev

Name