X
GO

Blogg

Fem tips för en lyckad teamutveckling

Fem tips för en lyckad teamutveckling

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

 • Därför bör du satsa på teamutveckling
 • Förutsättningar för att lyckas med teamutveckling
 • Utveckla ditt ledarskap hos ExMI

 

Därför bör du satsa på teamutveckling

Det finns inga utmaningar i modern tid som ställt lika höga krav på näringslivet som digitaliseringen. För att kunna hänga med i denna och behålla sin konkurrenskraft på marknaden gäller det därför att utveckla högpresterande team. Oavsett om det gäller arbetsgrupper, projektgrupper eller ledningsgrupper.

 

Ett team där samtliga involverade arbetar mot ett gemensamt mål. Ett team där allas unika egenskaper och styrkor nyttjas med största effektivitet samtidigt som samtliga inblandade är införstådda med de utmaningar och utvecklingsbehov som finns. Och kanske viktigaste av allt – ett team där det finns ömsesidiga regler vad gäller kommunikation och konflikthantering.

 

Ett team som utvecklat ovanstående egenskaper slutför sina projekt snabbare, levererar varor eller tjänster av högre kvalitet samtidigt som de genererar större avkastning och lönsamhet för organisationen. 

 

Förutsättningar för att lyckas med teamutveckling

För att lyckas skapa ett högpresterande team som behåller organisationens konkurrenskraft och samtidigt genererar större lönsamhet, gäller det att:

 

1. Det finns en gemensam målbild – Som tidigare nämnts arbetar ett framgångsrikt team mot ett och samma mål. Det gäller därför att samtliga involverade har en tydlig bild av vad målen är samt vad dem innebär i praktiken.

 

2. Alla har en tydlig roll - För att lyckas slutföra projekt i en snabb takt gäller det att samtliga gruppmedlemmar har en tydlig roll. På så sätt är alla införstådda med vad som krävs av var och en för att uppnå det gemensamma målet. På så sätt utnyttjas även varje individs kompetens och erfarenheter på bästa sätt.

 

3. Det finns gemensamma spelregler för kommunikation och konflikthantering – Att känna sig trygg i en grupp medför att man vågar dela med sig av idéer men också motta konstruktiv kritik. För att få alla individer att känna sig trygga måste det implementeras gemensamma spelregler vad gäller kommunikation och konflikthantering.

 

4. Största fokus läggs på uppgiften – För att skapa högsta effektivitet och kunna slutföra projekt i en snabbare takt, gäller det att majoriteten av tiden läggs på att lösa uppgiften. Det vill säga att minimalt med tid läggs på konflikter och annat som tar upp onödig tid.

 

5. Det finns en ledare som tillämpar ett transformativt ledarskap – En ledare som anammar ett transformativt ledarskap har en genuin omtanke för respektive individ, samtidigt som de också vågar utmana dessa om situationen kräver. Något som är viktigt för att lyckas med teamutveckling.

 

Utveckla ditt ledarskap hos ExMI

För att bättre kunna utveckla högpresterande team och föra organisationer till framgång, kan du med fördel läsa någon av våra ledarskapsutbildningar. Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du erhåller verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

 

Om du vill utvecklas i din roll som ledare, kan vi bland annat rekommendera våra utbildningar:

 

 

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!

| Return
0 ( 0 reviews)

Related

Not any article

Sök

Kategorier

Tags

Artiklar

 • Stresshantering - nyckeln till välmående prestationer
 • Utvecklingssamtal - konkreta tips till dig som är chef
 • Så utvecklar du ditt affärsmannaskap
 • Därför vill du läsa en ekonomiutbildning
 • Utveckla ditt chefskap och ledarskap
 • Så förbättrar du din förhandlingsteknik
 • Flexibelt lärande som anpassas efter dina behov
 • Kompetensutveckling av personal - en avgörande framgångsfaktor
 • Personligt ledarskap - en avgörande framgångsfaktor
 • Chefsstöd - utveckla ditt ledarskap
Sida 1 av 9 FörstFöregående [1]