X
GO

Blogg

Vikten av kontinuerlig ledarutveckling

Vikten av kontinuerlig ledarutveckling

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

 • Vad innebär ledarutveckling?
 • Varför är utvecklingen av ledare viktig? 
 • Vidareutvecklas hos ExMi

 

Vad innebär ledarutveckling?

Innebörden av ledarutveckling kan variera från organisation till organisation. I de allra flesta fall innebär det däremot att individer i ledande ställningar genomgår någon form av utbildning. Såväl vidden som längden på dessa kan variera stort. Från dagskurser till renodlade universitetsutbildningar som sker parallellt med arbetet.

 

Syftet med utbildningarna är att odla fram nya chefsämnen eller också fördjupa en nuvarande ledares kunskaper inom ett specifikt område. Det kan bland annat handla om att bli bättre på att bygga en engagerande företagskultur, stärka sitt strategiska arbete eller öka sin ekonomiska förståelse.

 

Varför är utvecklingen av ledare viktig? 

Ledarutveckling har länge varit en omdiskuterad fråga. De som är emot vidareutvecklingen av chefer har oftast den naiva synvinkeln att ”en chef kan redan allt” eller också att sådana investeringar inte lönar sig.

 

En undersökning som publicerades av American Psychological Association under 2017 stödjer däremot argumentet för att utvecklingen av ledare genererar positiva effekter. Slutsatsen är till och med att ledarutvecklingen ger större effekt än vad vi vanligtvis tror.

 

Det är också väldigt logiskt när man tänker på det. Som ny medarbetare ingår det i princip alltid utbildning och en uppstartsperiod. I ledarrollen förväntas man däremot att vara matchklar från start. Man får varken utbildning eller en uppstartsperiod.

 

Vi alla behöver däremot utbildning och vidareutveckling. Inte minst i dagens snabba och transformativa affärslandskap. För att lyckas anpassa sig efter rådande förhållanden och skapa organisatorisk framgång måste nämligen förändringen börja på toppen och sedan sprida sig nedåt.

 

Vidareutvecklas hos ExMi

Hos oss på ExMi kan du läsa flertalet givande utbildningar som hjälper dig att bli en bättre ledare. En ledare som framgångsrikt kan styra organisationen i såväl nutid som framtid. Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du erhåller verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

 

Om du vill utvecklas i din roll som ledare, kan vi bland annat rekommendera våra utbildningar:

 

 

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!

 

| Return
0 ( 0 reviews)

Related

Not any article

Sök

Kategorier

Tags

Artiklar

 • Stresshantering - nyckeln till välmående prestationer
 • Utvecklingssamtal - konkreta tips till dig som är chef
 • Så utvecklar du ditt affärsmannaskap
 • Därför vill du läsa en ekonomiutbildning
 • Utveckla ditt chefskap och ledarskap
 • Så förbättrar du din förhandlingsteknik
 • Flexibelt lärande som anpassas efter dina behov
 • Kompetensutveckling av personal - en avgörande framgångsfaktor
 • Personligt ledarskap - en avgörande framgångsfaktor
 • Chefsstöd - utveckla ditt ledarskap
Sida 1 av 9 FörstFöregående [1]