X
GO

Blogg

Transformativt ledarskap – vad är det

Transformativt ledarskap – vad är det

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

 • Vad kännetecknar ett transformativt ledarskap?
 • 3 tips för att anamma ett transformativt ledarskap
 • Utvecklas i ledarrollen hos ExMi

 

Vad kännetecknar ett transformativt ledarskap?

Transformativt ledarskap är en modell som härstammar från år 1978. Den anstiftades då av forskaren James MacGregor Burns som under samma år gav ut en bok med namnet Leadership.

 

I sin bok ställde sig Burns frågan ”vad är det som gör att vissa ledare har självgående och lojala team medan andra sliter med personalomsättning och undermåliga resultat?”. Vad han sedan kom fram till var att de ledare som - i detta avseende - var framgångsrika, inbringade delaktighet och kreativitet bland de anställda.

 

De personer som anammar ett transformativt ledarskap har en genuin omtanke för respektive individ, samtidigt som de också vågar utmana dessa om situationen kräver. De har heller inga svårigheter att utmana sin egen organisation ifall så behövs.

 

En annan person som arbetat vidare på Burns modell är Bernard M. Bass. Förutom iakttagelserna från 1978 har han även definierat fyra huvudkomponenter som kännetecknar ett transformativt ledarskap. Dessa är:

 

 • Autentiskt ledarskap
 • Inspirerande motivation
 • Intellektuell stimulans
 • Individuell omtanke

 

Autentiskt ledarskap

Detta handlar i korta drag om att leva som man lär. Som ledare söker man själv utmaningar, lär sig från sina misstag och är trogen mot sina värderingar. Något som bidrar till att skapa förtroende bland medarbetarna.

 

Inspirerande motivation

Som tidigare har en transformativ ledare en genuin omtanke för respektive individ. De vet hur dem ska inspirera och ingjuta mod hos varje enskild medarbetare. Något som kräver god kommunikation, en tydlig vision och gedigen feedback på sådant de kan göra bättre.

 

Intellektuell stimulans

För att kunna utvecklas och även vilja stanna kvar inom en organisation, gäller det att respektive individ upplever en intellektuell stimulans. En person som anammar ett transformativt ledarskap inspirerar därför medarbetare att hitta nya angreppssätt och lösningar.

 

Individuell omtanke

Vi har tidigare pratat mycket om den transformativa ledarens genuina omtanke för respektive individ. Här handlar det om att hitta varje medarbetares drivkraft och förmåga samt se till att kontinuerligt tillfredsställa dessa.

 

Tre tips för att anamma ett transformativt ledarskap

Om du tycker att den transformativa ledarskapsmodellen verkar intressant, kan du med fördel anamma den på följande sätt:

 

1. Formulera en tydlig vision – När samtliga medarbetare i organisationen vet vad som krävs av dem och vilket mål dem ska arbeta efter, går det att förflytta berg. Se därför till att skapa en både tydlig och inspirerande vision som ni alla arbetar efter. Glöm inte att leva som du lär!

 

2. Se till att engagera – Det räcker däremot inte med att bara predika om din vision. För att få medarbetarna att arbeta mot samma mål måste du se till att engagera dem. Försök hitta respektives drivkraft, se till att dem upplever en intellektuell stimulans och kontinuerligt mottager positiv feedback.

 

3. Säkerställ att rätt handlingar tas – En inspirerande vision måste självklart kompletteras med påtagliga delmål. Se därför till att det finns tydliga roller, uppgifter och ansvarsområden för respektive individ.

 

Utvecklas i ledarrollen hos ExMi

Hos oss på ExMi kan du läsa flertalet givande utbildningar som hjälper dig att bli en bättre ledare. En ledare som framgångsrikt kan styra organisationen i såväl nutid som framtid. Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du erhåller verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

 

Om du vill utvecklas i din roll som ledare, kan vi bland annat rekommendera våra utbildningar:

 

Interim Management

Styrelse & VD

MBA – Master of Business Administration

 

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!

 

| Return
0 ( 0 reviews)

Sök

Kategorier

Tags

Artiklar

 • Stresshantering - nyckeln till välmående prestationer
 • Utvecklingssamtal - konkreta tips till dig som är chef
 • Så utvecklar du ditt affärsmannaskap
 • Därför vill du läsa en ekonomiutbildning
 • Utveckla ditt chefskap och ledarskap
 • Så förbättrar du din förhandlingsteknik
 • Flexibelt lärande som anpassas efter dina behov
 • Kompetensutveckling av personal - en avgörande framgångsfaktor
 • Personligt ledarskap - en avgörande framgångsfaktor
 • Chefsstöd - utveckla ditt ledarskap
Sida 1 av 9 FörstFöregående [1]