X
GO
en-USsv-SE

Blogg

Medarbetarutveckling – utveckla din viktigaste resurs

Medarbetarutveckling – utveckla din viktigaste resurs

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

 • Den svenska tjänstesektorn växer
 • Medarbetarutveckling i praktiken
 • Vidareutvecklas hos ExMi

 

Den svenska tjänstesektorn växer

Arbetsmarknaden är under konstant förändring. Nya tekniker ersätter traditionella metoder och arbetssätt parallellt som arbetskraften förflyttar sig från en sektor till en annan. I Sverige har vi historiskt sett haft flest människor verksamma inom industri- och jordbrukssektorn, medan vi nu ser att allt fler förflyttar sig till tjänstesektorn.

 

I jämförelse med många andra länder har vi faktiskt kommit väldigt långt i denna omställning. Vi är till och med det land inom EU som har störst andel av befolkningen anställda inom tjänstesektorn. En kunskapsintensiv sektor som ställer stora krav på medarbetarna. De är organisationernas viktigaste resurs!

 

Trots att vi har kommit långt i omställningen till en kunskapsdriven ekonomi, står vi idag inför stora utmaningar. Den svenska tjänstesektorn upplever nämligen en skriande kompetensbrist som häver utvecklingen. Ja, problemen är så pass allvarliga att de sticker ut vid internationella jämförelser.

 

En av anledningarna till detta är avsaknaden av kompetensinvesteringar från de organisationer som är verksamma inom tjänstesektorn. Det finns med andra ord ett bristande fokus på att utveckla de viktigaste resurserna – medarbetarna.

 

Medarbetarutveckling i praktiken

Medarbetarutveckling är ett brett begrepp med olika innebörd för olika människor. I grund och botten handlar det dock precis vad det låter som – att utveckla medarbetare. Något som självfallet kan ske på olika sätt.

 

Personligen anser vi att medarbetare utvecklas som mest när de får ta del av nya kunskaper (kompetensinvesteringar) parallellt som de tränas i självledarskap och får ökat ansvar. Med andra ord ett komplett utvecklingsprogram för varje enskild medarbetare.

 

Genom att visa denna typ av respekt och förståelse för varje enskild individ, är vi övertygade att de kommer prestera och utvecklas i sin roll på arbetsplatsen. De kommer bidra till organisationens positiva utveckling under lång tid framöver.

 

Vidareutvecklas hos ExMi

Hos oss på Executive Management Institute hittar du flertalet givande utbildningar som passar medarbetare som vill ta nästa steg inom organisationen. De som vill bli ledare eller också utvecklas i sin nuvarande ledarroll.

 

Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att de som medverkar får verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

 

För blivande eller nuvarande ledare rekommenderar vi bland annat våra utbildningar:

| Return
0 ( 0 reviews)

Sök

Kategorier

Tags

Artiklar

 • Fyra metoder för bättre gruppdynamik
 • Fem tips för att hantera svåra samtal som chef
 • Vikten av ett tydligt ledarskap
 • Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas
 • Medarbetarutveckling – utveckla din viktigaste resurs
 • Grupputveckling – för ett bättre team
 • Vikten av strategisk kompetensutveckling
 • Tips för ett lyckat förändringsarbete
 • Kompetensanalys
 • Målstyrning
Sida 1 av 6 FörstFöregående [1]2345 Sista