X
GO

Blogg

Grupputveckling – för ett bättre team

Grupputveckling – för ett bättre team

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

 • Allmänt om grupputveckling
 • Så lyckas du med grupputveckling
 • Vidareutvecklas hos ExMi

 

Allmänt om grupputveckling

I en fungerande grupp arbetar samtliga individer mot ett gemensamt mål och står inför samma utmaningar. Där utnyttjas gruppens styrkor med största effektivitet samtidigt som samtliga individer är medvetna om de utvecklingsbehov som finns. Sist men inte minst har en fungerande grupp gemensamma spelregler för kommunikation och konflikthantering.

 

Grupputveckling handlar alltså om att utveckla ett fungerande team som verkar enligt ovanstående kriterier. Att framställa ett team som utvecklats med hänsyn till alla individer i gruppen, men hur lyckas man egentligen med detta rent praktiskt?

 

Så lyckas du med grupputveckling

Vägarna till en fungerande grupp är många. En metod som många förlitar sig på för att lyckas är dock Susan Wheelans IMGD. Modellen innefattar fyra stadier i en grupps utvecklingsprocess och Susan, med många andra, menar att det blir enklare att leda gruppen om du som chef känner till dess beteende i de olika faserna.

 

De fyra stadierna i gruppens utveckling är:

 

 1. Tillhörighet och trygghet
 2. Opposition och konflikt
 3. Tillit och struktur
 4. Arbete och produktivitet

 

Fas 1 – Tillhörighet och trygghet

I gruppens första fas är många försiktiga. Man lär känna varandra. Utforskar vilka styrkor och svagheter som respektive individ besitter. Man försöker att hitta sin plats i gruppen och bli accepterad av de andra.

 

För att lyckas som ledare i denna fas måste du vara styrande. Det är nödvändigt att fördela uppgifter, skapa rutiner och se till att alla förstår sin roll i gruppen. Fokusera på ert uppdrag men få dina medarbetare att känna sig trygga med varandra.

 

Fas 2 – Opposition och konflikt

Nästa steg i processen sker när individerna i gruppen har börjat bli bekväma. Alla har hittat sin plats och kommit in i sina roller. Det är också vid detta skede som konflikterna börjar uppstå. De andra i gruppen börjar dels ifrågasätta dig som chef, men också varandra. Missnöjet blir allt större.

 

Trots detta börjar medarbetare kunna ta ett större eget ansvar. Som chef gäller det att inte ta oppositionen eller missnöje personligt. Det är en del av processen. Något som alla grupper går igenom. Fokusera istället på att stödja gruppen och coacha medarbetarna. Se till att öka deras förståelse för deras framsteg, effektivitet och mål framöver.

 

Fas 3 – Tillit och struktur

I gruppens tredje fas ökar medarbetarnas tillit gentemot varandra och dig som ledare. Det blir mindre revirtänk och många sätter laget före jaget. Samarbetsviljan ökar och relationerna växer sig allt starkare. Även viljan att prova nya alternativ för att lösa de uppstådda problemen växer.

 

Som ledare är ditt huvudsakliga mål i denna fas att bibehålla gruppens trygghet. Du kan fortsätta att vara coachande och bör istället fokusera mer på att tydliggöra inom vilka ramar som gruppen kan agera.

 

Fas 4 – Arbete och produktivitet

När gruppen väl har uppnått den slutliga fasen arbetar de både intensivt och effektivt. Alla tar eget ansvar, engagerar sig och arbetar mot de gemensamma målen. Konflikterna är som bortblåsta. Alla föredrar att lägga tiden på uppgiften istället för att slösa den på konflikter.

 

Som chef i denna fas blir din roll att agera som expertresurs. Coacha och vägleda gruppen när det behövs, se till att uppmärksamma framgångar och skapa förutsättningar för att stanna i denna fas. Det är nämligen här som effektiviteten är som störst.

 

Vidareutvecklas hos ExMi

Hos oss på ExMi kan du läsa flertalet givande utbildningar som hjälper dig att bli en bättre ledare. En ledare som kan skapa och leda ett framgångsrikt team. Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du erhåller verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

 

Om du vill utvecklas i din roll som ledare, kan vi bland annat rekommendera våra utbildningar:

 

 

 

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!

| Return
0 ( 0 reviews)

Sök

Kategorier

Tags

Artiklar

 • Stresshantering - nyckeln till välmående prestationer
 • Utvecklingssamtal - konkreta tips till dig som är chef
 • Så utvecklar du ditt affärsmannaskap
 • Därför vill du läsa en ekonomiutbildning
 • Utveckla ditt chefskap och ledarskap
 • Så förbättrar du din förhandlingsteknik
 • Flexibelt lärande som anpassas efter dina behov
 • Kompetensutveckling av personal - en avgörande framgångsfaktor
 • Personligt ledarskap - en avgörande framgångsfaktor
 • Chefsstöd - utveckla ditt ledarskap
Sida 1 av 9 FörstFöregående [1]