X
GO

Blogg

Kompetensinvesteringar måste ök

Kompetensinvesteringar måste ök

Sverige har kommit långt i omställningen till en kunskapsdriven ekonomi. Idag är vi det land inom EU som har störst andel av befolkningen anställda inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn och våra företag är verksamma i toppen av de globala värdekedjorna. Det är därmed kompetens som Sverige främst konkurrerar med på den internationella världsmarknaden.

Samtidigt råder idag en skriande kompetensbrist som håller tillbaka svensk ekonomi. Bristen är så pass allvarlig att den sticker ut i internationell jämförelse och riskerar att bromsa in tillväxten för sysselsättningen de kommande åren. För att Sverige ska fortsätta att hålla hög tillväxt och klara konkurrenskraften behöver näringslivets kompetensinvesteringar öka.

En MBA-utbildning syftar till att du blir effektivare och växer som ledare. Utbildningen ger dig nya kunskaper och verifierar att du gör rätt saker för att bättre och mer framgångsrikt kunna leda företag och organisationer. MBA-utbildning är i många länder en förutsättning för att kunna avancera och för att överhuvudtaget vara aktuell för vissa chefsbefattningar. Se mer

| Return

Related

Sök

Kategorier

Tags

Artiklar

  • Tips på motivationsövningar
  • Inspirera dina medarbetare
  • Propellermodellen
  • Vidareutbildning för yrkesverksamma – nästa steg i karriären
  • Vad innebär en MBA Mastersexamen?
  • Arbeta konstruktivt under tidspress och stress
  • Bli mer flexibel som chef
  • Utvecklas som chef genom ökad inlärning
  • Dåliga beteenden hos en chef – så bör du inte agera
  • Vad har du som chef för ansvar och arbetsuppgifter?
Sida 1 av 12 FörstFöregående [1]