X
GO

Blogg

Livslångt lärande

Livslångt lärande

Kompetensutveckling syftar till när personal eller ledning får möjlighet att utveckla sig inom sin yrkesroll genom att de får genomgå olika utbildningar. Målet är att höja kompetensen samt engagemanget hos en individ och på företaget.

Din kompetens är din teoretiska och praktiska kunskap, arbetslivserfarenhet, sociala färdighet och möjlighet att omsätta detta i praktiken.

Under hela ditt yrkesverksamma liv behöver du utveckla och fördjupa din kompetens för att anpassa dig efter de snabba förändringarna som sker på arbetsmarknaden. Med uppdaterad kompetens är det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsgivare, det skapar trygghet i arbetslivet.

För både företagen och de anställda tjänar på kompetensutveckling. Människor och företag som kontinuerligt utvecklas och som lär sig snabbare än konkurrenterna blir konkurrenskraftiga.

| Return
3.50 ( 2 reviews)

Related

Not any article

Sök

Kategorier

Tags

Artiklar

  • Konsten att lyckas med företagsutvecklingen
  • Vikten av kontinuerlig kompetenskartläggning
  • Fem tips för en lyckad teamutveckling
  • Vikten av kontinuerlig ledarutveckling
  • Sju tips för bättre presentationsteknik
  • Transformativt ledarskap – vad är det
  • Att tänka på vid förhandling
  • Konflikthantering – fem tips för att hantera konflikter
  • 5 tips för en lyckad karriärplanering
  • Fem tips för en lyckad kompetensinventering
Sida 1 av 7 FörstFöregående [1]