X
GO

Affärsekonomi

Lägre risker och ökad lönsamhet är viktiga affärsbegrepp. Personer i ledande befattningar måste förstå ekonomi och kunna diskutera resultat, marginaler och nyckeltal med kollegor. Du lär dig beroende på ditt behov att få kontroll på företagsekonomin och därmed kunna bättre vara delaktig i besluten. Med denna kunskap blir affärerna bättre och du kan fokusera på lönsamhetsutvecklingen. 

 

Kraven är idag stora på ekonomisk kunskap inom allt fler befattningar. Företagens strategiska förmåga mäts med ett antal nyckeltal, varför det är av stor betydelse att förstå ekonomi för att kunna fatta bra beslut. Även om mängder av olika aktiviteter är viktiga i verksamheten så kommer alltid ek

 För vem

Ett program för dig som arbetar i ledningsgruppen eller på väg in i den och behov av att förstärka dina kunskaper inom affärsekonomi och styrning.

 Mål

Att utveckla praktiska kunskaper och stärka din ekonomiska kompetens för att fatta bättre beslut.

 Fördelar
 • Du stärker din roll som chef
 • Du får ett omfattande material.
 • Du stärker dina ekonomiska kunskaper.
 • Du tränas i förmågan att lösa problem.
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken
 • Du breddar din kunskap inom management. 

 Två viktiga inlärningsmetoder ligger till grund för programmet:

 • Personlig anknytning, dvs kunskaperna måste ha betydelse för varje deltagare som person.
 • Företagsförankring, dvs att de problem som berörs har anknytning till den egna arbetsplatsen. 

Exempel på ämnesområden:

 • Intern och extern redovisning. 
 • Affärsekonomins centrala begrepp och mått. 
 • Analys av resultat- och balansräkningen. 
 • Effekter på positivt kassaflöde. 
 • Styrning med hjälp av nyckeltal. 
 • Budget med utgångspunkt från affärsplanen. 
 • Investeringsbeslut. 
 • Kritiska beslutspunkter. 
 • Rätt kalkylmetod för att nå lönsamhet. 
 • Prisjusteringar och effekten på lönsamheten. 
 • Begränsa risker genom ekonomisk analys. 


08-544 715 70

För vem: Chef, HR, konsult eller annan ledningsfunktion.

 

Nivå: Level 6 (enligt EU:s referensram)

 

Omfattning: Efter behov, kräver dessutom ca fem timmar per vecka i eget arbete.


Lärare: Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och Certified Management Consultant (CMC), har sedan 1986 verkat som managementkonsult inom ledning, ekonomi och styrning. Har en mycket bred kompetensprofil och håller MBA-föreläsningar samt individuell coaching/mentorskap. 

 

Pris: Begär offert