X
GO
Start MBA, löpande
Karriärdrivande MBA från Edinburgh Business School at Heriot-Watt University.
Start Project Management 9 oktober
Project management tools and techniques are essential in keeping change processes on track.
Start MBA Distans, löpande
MBA distansstudier där du väljer studietakt som passar dig.
Start PMC Certifiering, löpande
Certifieringen Professional Management Consultant (PMC) säkerställer att du uppfyller specifika kunskapskrav inom professionen managementkonsult. Den synliggör din kunskap som baseras på ISO-standarden för managementkonsuler.
Start AEV Löpande
Kraven̈ är stora på ekonomisk kunskap och styrning inom allt fler befattningar. En fråga som återkommer är om företaget har större lönsamhet än branschen i övrigt.
Start, Ledningsgrupp
Utbildningen syftar till att utveckla ledningsgruppens styrförmåga och skapa högpresterande samt välmående företag.
Start, Styrelsearbete
Styrelsen representerar ägarna i bolaget och arbetar för deras intressen. Utbildningen ger styrelsen både kunskap och verktyg för det dagliga arbetet. Som styrelseledamot har du ett stort och viktigt ansvar.
Start, Företagsanpassat
Våra skräddarsydda program vänder sig till en grupp av medarbetare inom företaget. Ett skräddarsytt program är ett effektivt sätt att samordna chefer mot gemensamma mål.
Start CMC, 18 oktober
Certifieringen CMC (Certified Management Consultant) säkerställer att managementkonsulten motsvarar en hög internationellt fastställd kompetens. 
Start Marketing 11 april
MBA Marketing - In highly competitive markets the success or failure of a product or service may be determined by the marketing decisions you take.
Sida 1 av 2 FörstFöregående [1]2 Sista