X
GO
en-USsv-SE

Vårt flexibla MBA-program från Edinburgh Business School at Heriot-Watt University Skottland är en internationell examensutbildning av toppkvalitet. Heriot-Watt University har fått flera utmärkelser. Du genomför programmet på distans och adderar till online-seminarier. Det är universitet som examinerar och utger akademiska poäng, dvs 90 ECTS Credits.

 

Globaliseringen driver på ledarutvecklingen med ökade kompetenskrav. En MBA-examen (avancerad nivå) motsvarar en kompetensnivå som många arbetsgivare efterfrågar idag. Övervägande av deltagarna som tagit sin internationella MBA-examen menar att de förbättrar avsevärt dina möjligheterna till en snabbare karriär och att utbildningen innebär en stor personlig utveckling.

 

Syfte

MBA ger dig helhetsgrepp inom affärsmannaskap och management och gör att du blir effektivare och växer som ledare. Utbildningen ger dig nya kunskaper och verifierar att du gör rätt saker för att bättre och mer framgångsrikt kunna leda företag och organisationer. MBA-utbildning är i många länder en förutsättning för att kunna avancera och för att överhuvudtaget vara aktuell för vissa chefspositioner.

 

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren:

 • Få helhetssyn på företagsledning.
 • Ha strategisk förståelse samt tänka och agera strategiskt.
 • Stärka sin karriärutveckling.
 • Stärka sitt företags lönsamhet och position.

Förkunskaper

Du har en högskoleutbildning/kandidatexamen eller motsvarande och goda färdigheter i det engelska språket. Du har förmodligen varit ute i arbetslivet ett antal år.

 

Tentamen

Tentamen kan genomföras i våra lokaler i Danderyd och går att ta i mars, juni, augusti och december. Dessa går även samtidigt på över 350 andra orter i hela världen. Det betyder att om du till exempel är i USA den aktuella veckan kan du genomföra din tentamen där.

Tentamen sker under överinseende av Edinburgh Business School.

 

Deltagarprofil

MBA-programmet vänder sig till dig som är chef eller nyckelperson med ökade internationella affärskontakter.

 

Omfattning

Nio moduler (kurser), en modul i kvartalet, normalt tar utbildningen 2-3 år på halvfart.

 • Seminarier eller distans (online). Varje kursmodul kräver ca 200 studietimmar.
 • Online-seminarier går att addera till.
 • Inga grupparbeten eller resor. 
 • Du får aktiv studievägledning (Skype) med din handledare.
 • Flexibilitetet gör att du genomför utbildningen i din egen takt. Givetvis får du hjälp med planeringen från oss.
 • Motsvarar 90 ECTS credits.
 • Godkänd utbildning för studiestöd via CSN.

Programmet förutsätter att du har höga ambitioner, men det ger också hög avkastning för dig personligen och även din arbetsgivare.

Har du rätt inställning och motivation så kan vi erbjuda dig en mycket gedigen internationell MBA-utbildning som tar dig vidare, fortare än du anar.

 

MBA struktur

Modulerna (kurserna) kan i princip läsas i vilken ordning som helst men det är klokt att före start lägga upp en studieplan tillsammans med EXMI. Totalt läser du nio moduler varav:

 • Sju obligatoriska kursmoduler
 • Två valbara kursmoduler

​Du kan starta med vilken delkurs som helst, men du bör läsa Accounting före Finance samt lägga Strategic Planning sist av de obligatoriska modulerna.

 


It is overdue for this module! Please purchase a license.
 

Specialist MBA

Du kan även lägga till ytterligare två kursmoduler så att du kommer upp i totalt elva moduler och få en specialist-MBA (specialist in Finance, Human Resource Management, Marketing or Strategic Planning).

 

Litteratur

Kurslitteraturen är gedigen och pedagogisk. Författarna är ledande personer från olika universitet och har också stor praktisk erfarenhet av ledarskapsarbete. Du får alltid tillgång till kurslitteratur i PDF (elektroniskt) och bokform samt via kursens hemsida. Se exempel från kursen Organisational Behaviour.

 

Nu finns kurslitteratur som ljudbok

Idag har de flesta av deltagarna någon form av läsplatta för kurslitteraturen. Det går numera också att ladda ner kurslitteraturen som e-book och lyssna på materialet. Kindleanvändare kan enkelt få materialet som ljudbok - ett bra komplement vid inlärningen och särskilt användbart vid speciella tillfällen, till exempel bilkörning. Kursmaterialet finns i formaten .mobi och .epub. 

 

Kursens hemsida

Du får en välutvecklad kurssida där du har tillgång till aktuella moduler, tidigare tentor, självtester och kontakt med fakulteten.

 

Vanliga frågor

Här finner du mer om vanliga frågor & svar

 
Examination
MBA-examen är en mycket speciell cermoni för våra studenter. Det är kulmen av tuffa studier och dörröppnare för nästa spännande fas i karriären. Framgångsrika studenter får sina utmärkelser från Heriot-Watt University. Examensceremonin i Edinburgh är en hyllning till din prestation och en möjlighet att träffa studiekamrater från många olika länder.
 

08-544 715 70

För vem: 

Chef eller nyckelperson

Nivå: 

Level 7 (enligt EU:s referensram) 90 ECTS Credits

Programstart: 

Seminarier (online) startar löpande. Distansutbildning startar du efter egen studieplan.

Omfattning: 

Nio kurser, en kurs i kvartalet (halvfart). 

Nio delkurser:

1. Accounting
2. Economics
3. Finance
4. Marketing
5. Organisational Behaviour
6. Project Management
7. Strategic Planning
8. Elective course 1
9. Elective course 2 


Pris: 
 • MBA distans (online) SEK 117.000
 • Tentamensavgift SEK 2.000 tillkommer. Priser exkl moms.  
Övrigt