X
GO
en-USsv-SE

MBA - Master of Business Administrat

Vårt flexibla MBA program är en äkta MBA från Edinburgh Business School at Heriot-Watt University Skottland. Det är en internationell examensutbildning av toppkvalitet. Heriot-Watt University har fått ytterligare en utmärkelse. Du genomför programmet i Stockholm med Executive Management Institute men formellt du är student vid universitet. Det är universitet som examinerar och utger betyg samt 90 universitetspoäng.

 

Globaliseringen driver på ledarutvecklingen med ökade kompetenskrav. En MBA examen om 90 universitetspoäng motsvarar en kompetensnivå många arbetsgivare efterfrågar idag. Nästan hälften av deltagarna som tagit sin internationella MBA-examen menar att de förbättrar möjligheterna till en snabbare karriär och att utbildningen innebär en positiv personlig utveckling.

 

Syfte

MBA syftar till att du blir effektivare och växer som ledare. Utbildningen ger dig nya kunskaper och verifierar att du gör rätt saker för att bättre och mer framgångsrikt kunna leda företag och organisationer. MBA-utbildning är i många länder en förutsättning för att kunna avancera och för att överhuvudtaget vara aktuell för vissa chefsbefattningar.

 

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren:

 • Få helhetssyn på företagsledning.
 • Ha strategisk förståelse samt tänka och agera strategiskt.
 • Stärka sin karriärutveckling.
 • Stärka sitt företags lönsamhet och position.

Förkunskaper

Du har en högskoleutbildning/kandidatexamen eller motsvarande och goda färdigheter i det engelska språket. Du har varit ute i arbetslivet ett antal år.

 

Tentamen

Samtliga tentamina genomförs i våra lokaler i Danderyd. Tentamen går i mars, juni, augusti och december samtidigt på 350 andra orter i hela världen. Det betyder att om du till exempel är i USA den aktuella veckan kan du genomföra din tentamen där.

Tentamen sker under överinseende av Edinburgh Business School.

 

Deltagarprofil

MBA-programmet vänder sig till dig som är chef eller nyckelperson med ökade internationella affärskontakter.

 

Omfattning

Nio moduler (kurser), en modul i kvartalet, normalt tar utbildningen 2-3 år på halvfart:

 • Föreläsningar med kvalificerade svenska lärare.
 • Du kan läsa på distans och varje modul kräver totalt 150-200 studietimmar beroende på egen förmåga.
 • Inga projektarbeten med resor.
 • Seminarier genomförs i Stockholm (Danderyd).
 • MBA på distans genomför du i din egen takt. Givetvis får du hjälp med planeringen från oss.
 • Online seminarier går att addera till dina studier.

MBA programmets innehåll

Programmet ställer höga krav på intellektuell färdighet och beslutsamhet men det ger också hög avkastning för dig personligen och även din arbetsgivare.

Har du rätt inställning och motivation så kan vi erbjuda dig en mycket gedigen MBA-utbildning som tar dig vidare, fortare än du anar.

 

MBA struktur

Modulerna (kurserna) kan i princip läsas i vilken ordning som helst men det är klokt att före start lägga upp en studieplan tillsammans med EXMI. Totalt läser du nio moduler varav:

 • sju moduler är obligatoriska
 • två moduler är valfria

​Du kan starta med vilken delkurs som helst men du bör läsa accounting före finance och lägga strategic planning sist av de obligatoriska modulerna.

 

 • Marketing
 • Organisational Behaviour
 • Project Management
 • Accounting
 • Finance
 • Economics
 • Strategic Planning
 • Electives - Valfria kurser

Topics Covered

 • The Marketing Management Process.
 • The Marketing Implications of Corporate and Business Strategies.
 • Understanding Market Opportunities.
 • Understanding Consumer Buying Behaviour.
 • Understanding Business Markets and Buying Behaviour.
 • Measuring Market Opportunities: Forecasting and Market Knowledge.
 • Targeting Attractive Market Segments.
 • Differentiation and Brand Positioning.
 • Product Decisions.
 • Pricing Decisions.
 • Distribution Channel Decisions.
 • Integrated Promotion Decisions.
 • Digital Marketing Decisions.
 • Marketing Strategies for New Market Entries.
 • Strategies for Growth Markets.
 • Strategies for Mature and Declining Markets.
 • Organising and Planning for Effective Implementation.
 • Measuring and Delivering Marketing Performance.

Topics covered

 • Basics of organisational behaviour related to management.
 • Stress and well-being at work.
 • Contemporary theories of motivation.
 • Organisational control and reward systems.
 • Job design and employee reactions to work.
 • Workgroup dynamics and group-based problem solving.
 • Influence processes in organisations: power, politics, leadership.
 • Organisational design and new service-driven organisations.
 • Managing transitions: organisational culture and change.

Topics Covered

 • Individuals and team issues.
 • Project risk management.
 • Project management.
 • Organisational structures and standards.
 • Project time planning and control.
 • Project cost planning and control.
 • Project quality management.

Topics Covered

 • An introduction to accounting and the accounting equation.
 • The profit and loss account.
 • The balance sheet.
 • The cash flow statement.
 • Framework for financial reporting.
 • Interpretation of financial statements.
 • Emerging issues and managerial options in reporting.
 • An introduction to cost and management accounting.
 • Cost characteristics and behaviour.
 • Allocating costs to jobs and processes.
 • Costs for decision making.
 • Budgeting.
 • Standard costing.
 • Accounting for divisions.
 • Investment decisions.
 • New developments in management accounting.

Topics Covered

 • Basic ideas, scope and tools of finance.
 • Fundamentals of company investment decisions.
 • Earnings, profit and cash flow.
 • Investment decisions using weighted average cost of capital.
 • Estimating cash flows for investment projects.
 • Applications of company investment analysis.
 • Risk and company investment decisions.
 • Company dividend policy.
 • Company capital structure.
 • Working capital management.
 • International financial management.
 • Options, agency, derivatives and financial engineering.

Topics covered

 • Economic concepts, issues and tools.
 • An overview of economics, demand and supply.
 • The market, economic efficiency, organisation of industries.
 • Public goods, externalities, income distribution.
 • International sector, macroeconomics.
 • Income distribution, potential output, circular flow of income.
 • A simple model of income determination.
 • An expanded model of income determination.
 • Fiscal policy, money, the central bank and monetary policy.
 • The quantity theory and the Keynesian theory of money.
 • Integration of the real and monetary sectors of the economy.
 • Inflation and unemployment, the world economy.

Topics covered

 • Introduction to strategy, planning and structure.
 • Modelling the strategic planning process.
 • Company objectives.
 • The company and the economy.
 • The company and the market.
 • Internal analysis of the company.
 • Making choices among strategies.
 • Implementing and evaluating strategy.
 

Specialist MBA

Du kan även lägga till ytterligare två moduler så att du kommer upp i elva moduler och ta en specialist MBA (specialist in Finance, Human Resource Management, Marketing or Strategic Planning).

 

Litteratur

Kurslitteraturen är gedigen och pedagogisk. Författarna är ledande personer från olika universitet och har också stor praktisk erfarenhet av ledarskapsarbete.

 

Nu finns kurslitteratur som ljudbok

Idag har de flesta av deltagarna någon form av läsplatta för kurslitteraturen. Det går numera också att ladda ner kurslitteraturen som e-book och lyssna på materialet. Kindleanvändare kan enkelt få materialet som ljudbok - ett bra komplement vid inlärningen och särskilt användbart vid speciella tillfällen, till exempel bilkörning. Kursmaterialet finns i formaten .mobi och .epub. Precis som tidigare ingår alltid kurslitteratur i bokform och PDF i MBA-utbildningen.

 

Utdrag ur kurslitteraturen Organisational Behaviour (OB)

Se exempel från kursen Organisational Behaviour, klicka på bilden.

 

 

Kursens hemsida

Du får en välutvecklad utbildningssida där du har tillgång till aktuella moduler, tidigare tentor, självtester och kontakt med fakulteten.

 

Vanliga frågor

Här finner du mer om vanliga frågor & svar

 
MBA Examination
Examen är en mycket speciell cermoni för våra studenter. Det är kulmen av tuffa studier och dörröppnare för nästa spännande fas i karriären. Framgångsrika studenter får sina utmärkelser från Heriot-Watt University. Examensceremonin i Edinburgh är en hyllning till din prestation och en möjlighet att träffa studiekamrater från olika delar av världen.
 

08-544 715 70

För vem: 

Chef eller nyckelperson

Nivå: 

Level 7 (enligt EU:s referensram) 90 ECTS Credits

Programstart: 

Löpande starter med seminarier i Stockholm. Kontakta oss för tidsplan. Distansutbildning startar efter egen studieplan.

Omfattning: 

Nio kurser, en kurs i kvartalet (halvfart). 

Nio delkurser:

1. Accounting
2. Economics
3. Finance
4. Marketing
5. Organisational Behaviour
6. Project Management
7. Strategic Planning
8. Elective course 1
9. Elective course 2 


Pris: 
 • MBA med seminarier SEK 207.000
 • MBA Distance Learning SEK 117.000
 • Tentamensavgift SEK 2000 tillkommer. Priser exkl moms.  
Övrigt