GO
en-USsv-SE

ISO 9001:2015 innebär en kvalitetscertifiering av företagets ledningssystem utfört av en oberoende part. Att införa ett ledningssystem för kvalitet är ett strategiskt beslut, vilket bidrar till att förbättra organisationens övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling. Att ständigt uppfylla krav och möta framtida behov och förväntningar utgör en utmaning för varje organisation i en allt mer dynamisk och komplex omvärld. Våra erfarenheter efter att i många år varit certifierade efter standarden 9001 har varit mycket goda.

Att investera i ISO 9001 handlar i grunden om att få nöjdare kunder och minska onödiga kostnader. Det handlar om att ständigt arbeta för att förbättra verksamheten och ledningssystem, oavsett hur liten eller stor denna förbättring är. ISO 9001:2015 baseras på processtänkande. Genom att arbeta utifrån processer undviker man fel och missförstånd i organisationen, eftersom kopplingen blir tydlig när processen är identifierad.

Principerna för kvalitetsledning är:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering