GO
en-USsv-SE

 

Syftet med ExMI:s program är att skapa fördjupad insikt i affärsmässiga situationer och hur du som ledare hanterar dessa på ett rationellt sätt. Insikt skapar engagemang och förutsättningar för personlig utveckling i den egna arbetssituationen. Förutsättningarna för ett aktivt lärande är att individen ges möjlighet att reflektera och påverka. Det är viktigt att våra program för chefer ger ny inspiration, ökad kunskap, utrymme för egna aktiviteter och erfarenhetsutbyte. Vår inlärningsmetod leder till att du som deltagare kommer direkt att kunna genomföra förbättringar i ditt företag på direkten. 

Våra program löper oftast under en längre tid. Lektioner och diskussioner kan varvas med litteratur, grupparbeten och multimedieprogram. Praktikfall, så kallade "case" löper parallellt med övriga aktiviteter under utbildningen. Kombinationen möjliggör effektiv inlärning. Med vår grundsyn har vi skapat program som engagerar och stimulerar till sökandet efter ny kunskap. Drivkraften till sökandet efter ny kunskap blir till slut viljan att förändra och anta nya utmaningar. Engagemanget uppfattas i sig som en belöning, särskilt om handlingarna är kreativa och leder fram till önskad måluppfyllelse. Förmågan och viljan att ta ansvar samt lära och utveckla sig med sin uppgift blir en naturlig del av utbildningen. Våra unika program är riktade till personer i ledande ställning. Nyckelorden är tänka, lära, skapa och växa.