X
GO
en-USsv-SE
imgBestäm när, hur och var du studerar
Bestäm när, hur och var du studerar
imgVidarutveckla ditt bolag online
Vidarutveckla ditt bolag online
imgStudera på hel- eller deltid, seminarier, distans, online - valet är ditt
Studera på hel- eller deltid, seminarier, distans, online - valet är ditt
imgGör rätt val för karriären
Gör rätt val för karriären
imgSäkerställ dina kunskaper inom professionen managementkonsult
Säkerställ dina kunskaper inom professionen managementkonsult

Våra värdeskapande utbildningar!

Tips om att klara en MBA i livspusslet!

Hur hinner ni att att både jobba och studera?

Många som siktar högt i näringslivet är väl medvetna om fördelarna med att läsa en MBA. Frågan är bara hur... läs mer

Ytterligare referenser som ger dig ökad trygghet att du väljer rätt utbildning... läs mer

Magdalena Bonde säger; "Äntligen klar. Både skönt och lite sorgligt. För MBA-utbildningen har varit en riktig inspirerande resa men också krävt sin insats. Jag har dels kunnat ”bocka” av mina tidigare erfarenheter och samtidigt förflyttat mig kunskapsmässigt till nya nivåer. Jag rekommenderar den varmt till alla som står och fingrar på ett startpaket. Kör!" 

Hur säkerställer ni kompetensen inom företaget?

Behoven av kompetensutveckling varierar mellan olika företag, vilket gör att ExMI även erbjuder företagsanpassade lösningar. ExMI har stor erfarenhet av att skräddarsy utbildningar chefer och konsulter. Självklart är ni med och bestämmer utbildningens upplägg och får maximal anpassning efter era specifika behov. Programmen blir kostnadseffektiva, flexibla och målen uppfyller verksamhetens vision. Läs mer...

ExMI Management tips

 • Recent
 • Popular
 • Tag
 • Risker

  Risker

  Åtskilliga beslut fattas idag med full insikt om vad de potentiella riskerna innebär. Sådana risker är en del av kalkylen. Förmågan att se och ta risker är en v&a...
 • Positiv återkoppling

  Positiv återkoppling

  Positiva synpunkter från sin chef är starkt motiverande när de är tydliga och inriktar sig på ett visst beteende. Generellt beröm är för allmänt för...
 • Utveckla visionen

  Utveckla visionen

   Förtydliga och uttala ditt företags vision. Ju tydligare och mer övertygande visionen är desto lättare är det för andra att förstå och stö...
 • Motivation

  Motivation

  Individer värderar olika belöningar på olika sätt från sin chef. Variera din motivationsteknik efter varje enskild medarbetare genom att via löpande utvecklingssamtal n...
 • Chefskapet är fragmenterat

  Chefskapet är fragmenterat

  Studier visar att chefskapet inte har ändrats i sin natur de senaste 50 åren enl Tengblad 2012. Chefers arbetsdag är ofta fragmenterad och osammanhängande men aktiviteterna ä...
 • Livslångt lärande

  Livslångt lärande

  Kompetensutveckling syftar till när personal eller ledning får möjlighet att utveckla sig inom sin yrkesroll genom att de får genomgå olika utbildningar. Målet ä...
 • Förändringarna i omvärlden

  Förändringarna i omvärlden

  Att snabbt anpassa sig till förändringarna i omvärlden ger bäst effekt när företaget har en kultur som stödjer flexibilitet. Det har visat sig också öka l...
 • Att vara tillgänglig

  Att vara tillgänglig

  Som chef måste du vara tillgänglig för dina medarbetare så du kan besvara deras frågor och lyssna på deras problem. Håll din kalender aktuell och informera dina...