Cash management, eller likviditetshantering, handlar om att hantera ett företags tillgängliga likvida medel på ett sätt som optimerar dess användning, minimerar kostnader och säkerställer att företaget kan uppfylla sina kortfristiga finansiella åtaganden. Ett genomtänkt cash management bör omfatta följande områden:

 • Se till att fakturor betalas i tid, använd automatiska påminnelser och erbjud eventuellt rabatter för tidig betalning.
 • Fastställ tydliga villkor för betalningstider och hantera aktivt utestående fordringar.
 • Upprätta regelbundna prognoser för inkomster och utgifter, vilket hjälper företaget att förutsäga framtida kassaflöden och identifiera potentiella likviditetsgap.
 • Överväg hur överflödiga medel kan investeras på kort sikt för att generera avkastning utan att äventyra tillgängligheten av medel när de behövs.
 • Utnyttja krediter effektivt, vare sig det är genom bankkrediter, kreditlinjer eller företagskrediter, för att förbättra likviditeten.
 • Analysera balansen mellan kundfordringar, skulder och lager för att optimera företagets driftskapital.
 • Använda moderna betalningssystem och teknologier för att snabba upp transaktioner och minimera kassahanteringskostnader.
 • Identifiera och skydda sig mot potentiella risker, såsom valutarisk, ränterisk eller kreditrisk.
 • Upprätthålla en öppen och regelbunden dialog med dina finansiella partners för att säkerställa bästa möjliga villkor och förståelse för ditt företags behov.
 • Implementera rutiner för att minska risken för felaktigheter, bedrägerier eller stölder. Detta inkluderar att ha riktlinjer för vem som har tillgång till företagets finansiella system.
 • Övervaka och granska regelbundet de kostnader som är förknippade med företagets betalningstransaktioner och cash management för att säkerställa att de hålls på en optimal nivå.

Genom att ge särskild uppmärksamhet åt dessa områden inom cash management kan företag förbättra sin finansiella ställning, öka sin förmåga att uppfylla finansiella åtaganden och maximera användningen av sina tillgängliga medel.
Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!