Att chefer och ledare inte behöver utvecklas hör till det förflutna. I dagens snabba och transformativa värld måste man ständigt vidareutvecklas och anpassa sig efter rådande förutsättningar. Även personer i ledande ställningar. I denna artikel tänkte vi därför prata mer om vikten av en kontinuerlig ledarutveckling, samt hur man lyckas med detta.

Innehåll

  • Vad innebär ledarutveckling?
  • Varför är utvecklingen av ledare viktig? 
  • Vidareutvecklas hos ExMi

Vad innebär ledarutveckling?

Innebörden av ledarutveckling kan variera från organisation till organisation. I de allra flesta fall innebär det däremot att individer i ledande ställningar genomgår någon form av utbildning. Såväl vidden som längden på dessa kan variera stort. Från dagskurser till renodlade universitetsutbildningar som sker parallellt med arbetet.

Syftet med utbildningarna är att odla fram nya chefsämnen eller också fördjupa en nuvarande ledares kunskaper inom ett specifikt område. Det kan bland annat handla om att bli bättre på att bygga en engagerande företagskultur, stärka sitt strategiska arbete eller öka sin ekonomiska förståelse.

Varför är utvecklingen av ledare viktig? 

Ledarutveckling har länge varit en omdiskuterad fråga. De som är emot vidareutvecklingen av chefer har oftast den naiva synvinkeln att ”en chef kan redan allt” eller också att sådana investeringar inte lönar sig.

En undersökning som publicerades av American Psychological Association under 2017 stödjer däremot argumentet för att utvecklingen av ledare genererar positiva effekter. Slutsatsen är till och med att ledarutvecklingen ger större effekt än vad vi vanligtvis tror.

Det är också väldigt logiskt när man tänker på det. Som ny medarbetare ingår det i princip alltid utbildning och en uppstartsperiod. I ledarrollen förväntas man däremot att vara matchklar från start. Man får varken utbildning eller en uppstartsperiod.

Vi alla behöver däremot utbildning och vidareutveckling. Inte minst i dagens snabba och transformativa affärslandskap. För att lyckas anpassa sig efter rådande förhållanden och skapa organisatorisk framgång måste nämligen förändringen börja på toppen och sedan sprida sig nedåt.

Vidareutvecklas hos ExMi

Hos oss på ExMi kan du läsa flertalet givande utbildningar som hjälper dig att bli en bättre ledare. En ledare som framgångsrikt kan styra organisationen i såväl nutid som framtid. Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du erhåller verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!