Att som chef uppvisa ett tydligt ledarskap har visat sig vara en nyckel till framgång. Både för den som är ledare och för organisationen och medarbetarna i stort. I denna artikel tänkte vi därför fördjupa oss inom ämnet tydligt ledarskap.

Innehåll

  • Vad innebär ett tydligt ledarskap?

  • Varför är detta viktigt?

  • Tre steg till ett tydligt ledarskap

  • Utvecklas tillsammans med ExMi

Vad innebär ett tydligt ledarskap?

Ett framgångsrikt ledarskap är oftast synonymt med ett tydligt ledarskap. Men vad innebär egentligen detta? 

För att kunna tillämpa denna typ av ledarskap gäller det att man som chef har god självinsikt. Att man är väl medveten om sina egna mål men även om organisationens övergripande visioner. 

Har du som chef inte koll på dessa saker är det heller inte konstigt om medarbetarna inte vet vad som förväntas av dem. De kommer omöjligen kunna veta vilka mål och visioner som organisationen har framöver. Något som i sin tur leder till missnöjda medarbetare och hög personalomsättning.

Ett tydligt ledarskap bygger således på god självinsikt och målmedvetenhet hos personer i ledande ställning samt en förmåga att kommunicera detta till medarbetarna. Något som bör ske på ett sådant sätt att de är väl införstådda med målen, dess betydelse och vad som kommer att krävas av dem för att nå dit. 

Förmågan att kommunicera på ett klart och tydligt sätt är alltså avgörande. Både när det kommer till den verbala och icke-verbala kommunikationen. Det gäller att vara uppmärksam på vad som sägs vid möten, fikapauser och medarbetarsamtal. Även kontinuerlig feedback är viktig för en klar och tydlig kommunikation. 

Varför är detta viktigt?

Flertalet studier har visat att ledare som är otydliga och dåliga på att ge feedback leder till olyckliga medarbetare och hög personalomsättning. När medarbetare inte vet vilka mål som finns och vad som förväntas av dem, är det inte ovanligt att de tappar fokus på uppdraget.

I stället går majoriteten av deras tid och energi åt till att ta reda på vad som försiggår inom organisationen. Hur går det egentligen för oss och vart rör vi oss? Vilket i sin tur uppehåller hela verksamheten.

Med ett tydligt ledarskap elimineras allt detta. Både ledare och medarbetare är införstådda med de mål som finns, varför de finns och vad som krävs från varje enskild individ för att nå dit.

Tre steg till ett tydligt ledarskap

Nedan följer tre tips för att lyckas med ett tydligt ledarskap i praktiken:

  1. Var tydlig med kommunikationen – Som nämnts tidigare är god kommunikation en grundsten i denna typ av ledarskap. Var noga med att kommunicera vad det är som ska göras, varför och hur det ska gå till. 
  2. Detta gör att samtliga individer i organisationen är medvetna om vad som krävs av dem. 
  3. Arbeta med delaktigheten – Medarbetare som känner sig delaktiga presterar bättre och stannar också oftast längre inom organisationen. Fundera därför hur du som chef kan skapa ett klimat där det är okej att fråga, prata och diskutera om det mesta. Fundera också hur du kan göra dina medarbetare mer involverade i de beslut som tas.
  4. Låt det ta tid – Ingen förändring sker över en natt. Om du upplever att ditt ledarskap har varit något otydligt och du nu har bestämt dig för att förbättra det, bör du ställa in dig på att det tar lite tid. 

Utvecklas tillsammans med ExMi

Hos oss på Executive Management Institute hittar du flertalet givande utbildningar som tar ditt ledarskap till nästa nivå. Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att de som medverkar får verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat: