För att nyttja organisationens kompetens i såväl nutid som framtid, krävs det en väl genomförd kompetensanalys. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad en kompetensanalys är, hur den kan genomföras och varför den är viktig.

Innehåll

 • Vad är en kompetensanalys?
 • Hur genomförs en kompetensanalys?
 • Utmaningar i dagens organisationer
 • Vidareutvecklas hos ExMi

Vad är en kompetensanalys?

En kompetensanalys syftar till att kartlägga vilka kompetensområden er organisation bör koncentrera sig på för att uppnå såväl kort- som långsiktiga verksamhetsmål. Till detta hör också att analysera vilken kompetens som finns i dagsläget, ifall det finns några brister eller överkapaciteter, samt fastställa nödvändiga utvecklingsinsatser.

Hur genomförs en kompetensanalys

Kompetensanalysen innehåller framför allt fyra områden: behov, befintlig kompetens, analys och plan för utvecklingsinsatser. Frågeställningar att fundera över i respektive område är:

Behov

 • Vilka kompetensområden måste vår organisation koncentrera sig på?
 • Vilken kompetens behöver vi utveckla utifrån det fokusområden vi valt?
 • Vilka förbättringsområden måste vi fokusera på?

Befintlig kompetens

 • Vilken kompetens besitter organisationen i dagsläget?
 • Vilken kompetensprofil finns?
 • Vilken kompetensförsörjning finns på både kort och lång sikt?

Analys

 • Utvärdera behov och den befintliga kompetensen som finns i organisationen. Finns det någon kompetensbrist? Finns det någon överflödig kompetens?

Plan för utvecklingsinsatser

Efter att ha utvärderat era behov och nuvarande kompetens, är det dags att sammanställa en kompetensutvecklingsplan som gör att ni uppnår önskat resultat. Fundera över:

 • Vad som behöver göras?
 • Hur genomförandet ska gå till?
 • När genomförandet ska verkställas?
 • Hur mycket det kostar?
 • Ifall planen är tydlig och vettig?
 • Hur planen ska följas upp?

Utmaningar i dagens organisationer

Sverige är idag det land inom EU som har störst andel av befolkningen anställda inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Personalen är således vår viktigaste tillgång och det är med vår kompetens som vi främst konkurrerar med på den internationella världsmarknaden.

Till detta hör att digitaliseringen på riktigt har utmanat traditionella arbetssätt och processer. Något som har inneburit att organisationer snabbt behövt anpassa sig för att överleva. För att kunna anpassa sig efterfrågas det däremot många nya kompetenser, vilket det har visat sig vara en brist på.

I Sverige råder det därför en skriande kompetensbrist som delvis beror på att organisationer inte haft en tydlig kompetensutvecklingsplan. Något som en väl genomförd kompetensanalys skulle kunna förhindrat.

Vidareutvecklas hos ExMi

Hos oss på ExMi kan du läsa flertalet givande utbildningar som hjälper dig att bli en bättre ledare. En ledare som framgångsrikt kan styra organisationen i såväl nutid som framtid. Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du erhåller verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

Om du vill utvecklas i din roll som ledare, kan vi bland annat rekommendera våra utbildningar:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!