Som chef är det viktigt att kunna förstå ekonomiska nyckeltal eftersom dessa ger en översikt över företagets ekonomiska hälsa. Att kunna tolka och använda ekonomiska nyckeltal på rätt sätt kan hjälpa dig att fatta beslut som är fördelaktiga för företagets tillväxt och framgång. 

Exempel på ekonomiska nyckeltal inkluderar omsättning, vinstmarginal, skuldsättningsgrad, soliditet och likviditet. Genom att analysera och följa dessa nyckeltal, kan du få en klarare bild av hur företaget presterar och vilka åtgärder som eventuellt behövs för att förbättra dess ekonomiska ställning. 

Dessutom kan du genom att ha en god kunskap om ekonomiska nyckeltal kommunicera med ekonomiansvariga på ett mer effektivt sätt och diskutera frågor som rör företagets ekonomi på ett mer grundligt sätt.

Metodik vid räkenskapsanalys

 1. Precisera syftet med analysen.
  • Ska ge svar på intressenternas frågor angående företagets ekonomiska verksamhet och utveckling.
 2. Kritiskt granska underlaget för räkenskapsanalysen. 
  • Är materialet relevant? 
  • Är det grupperat på ett lämpligt sätt? 
  • Bör några poster justeras i resultat- och balansräkningen?
 3. Beräkna nyckeltal.

Nyckeltal skall ställas i relation till:

 • tiden, dvs i följd av perioder till exempel år.
 • branschjämförelser eller ännu bättre att jämföra sig med de allra bästa oavsett bransch.
 • sunt förnuft, dvs kritiskt granskande.

Vidareutvecklas tillsammans med ExMi

Om du vill lyckas som chef, kan du med fördel vända dig till oss på ExMi. Vi erbjuder flertalet utbildningar som vänder sig till ledande personer som vill förbättra sitt ledarskap och ta nästa steg i karriären.

Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Rådgivning
Löpande rådgivning är en tjänst som ingår när du går ett program via ExMI. Du får managementkonsultation som hjälper dig att uppnå mål eller förbättra företagets läge. Rådgivningen innehåller ofta en kombination av planering, strategiska frågor, investeringar och hjälp med genomföranden. Du får även råd om hur du ska utveckla lönsamheten och minska affärsriskerna. Löpande rådgivning är verkligen en stor fördel att kunna nyttja när du går ett program hos oss.

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!