Verkställande av affärsplan - Verkställande direktörer (VD) måste också vara beredda att ständigt uppdatera sina affärsplaner och policyer. Det är viktigt att VD kontinuerligt följer de senaste makro- och branschtrender för att företaget ska fortsätta vara attraktivt.

  • Finansieringsfrågor - VD måste regelbundet utforska olika finansieringsmöjligheter, samt identifiera möjligheter att minimera företagskostnader.
  • Produktmarknadsföring - VD måste också ha en plan för produkt/tjänstemarknadsföring som ska etableras för att öka företagets intäkter och konkurrensfördel. Här behöver man säkerställa att rätt segmentering, fokusering och positionering uppfyller relevanta kriterier.
  • Personalhantering - En annan utmaning för VD är att hantera och utforma gott chef- och ledarskap som stöder långsiktiga affärsmål. Processen kräver kontinuerlig anpassning baserad på förändringar i ekonomi, teknik och omvärldsfaktorer.
  • Riskhantering - Ett annat stort problem för VD är att hantera risker som kan inverka på företagets framgång. Det är viktigt att fastställa god riskhanteringspraxis samt implementera politik och rutiner som skyddar företaget.

Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:


Rådgivning
Löpande rådgivning är en tjänst som ingår när du går ett program via ExMI. Du får managementkonsultation som hjälper dig att uppnå mål eller förbättra företagets läge. Rådgivningen innehåller ofta en kombination av planering, strategiska frågor, investeringar och hjälp med genomföranden. Du får även råd om hur du ska utveckla lönsamheten och minska affärsriskerna. Löpande rådgivning är verkligen en stor fördel att kunna nyttja när du går ett program hos oss.

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!