Grunden för en effektiv organisation och grupp är att ha en gemensam vision och överordnad uppgift som alla förstår och accepterar. En vision är en beskrivning av den önskvärda framtiden. Varje del av organisationen bör ha sin vision och ange hur den är anpassad och bidrar till organisationens övergripande vision. En organisation och alla dess delar behöver också en överordnad uppgift.

Innehåll

  • Värderingar i organisationen
  • Bygga kulturer
  • Vidareutvecklas tillsammans med ExMi

De värderingar som genomsyrar en organisation är avgörande för vilken typ av kultur som utvecklas. Organisationens värderingar bör delas av de anställda. Det bör också finnas en inspirerande vision och mission. Nedan finner du ett experiment:

Placera tio apor i en bur. Häng ett lager bananer på ett rep utanför deras omedelbara räckvidd. Så snart någon av aporna når bananerna, kan du spruta kallt vatten på apan. Alla apor kommer omedelbart att söka skydd. När en annan apa försöker få en banan, upprepas samma process. Ganska snart kommer ingen av aporna att sluta räcka till bananerna. Det är för obehagligt.

Byt ut en av aporna med en som aldrig har varit i buren. Den nya apan kommer sannolikt att försöka nå bananerna. Men de andra aporna kommer snart att stoppa honom - ganska våldsamt - eftersom de inte vill sprutas med vattnet.

Byt ut en annan av de ursprungliga tio aporna. Den nya apan försöker nå bananerna men de andra låter inte honom. Till och med den första nykomlingen försöker stoppa honom, även om den apan inte vet om det kalla vattnet.

Fortsätt byta ut de ursprungliga aporna med nya, en åt gången. Varje gång den nya apan försöker nå bananer, kommer de andra att stoppa honom. Efter ett tag har de flesta apor ingen aning om varför de inte ska sträcka sig efter bananerna, men gruppen vägrar att låta någon göra det.

Efter att alla de ursprungliga aporna har bytts ut har ingen av aporna någonsin sprutats med kallt vatten. Hur som helst närmar sig ingen aporna bananerna. Varför inte? Svaret är "så har vi alltid gjort". Så här byggs kulturer.

Ledningen bör bestå av personer som lever upp till organisationens värderingar. Det är också viktigt med rätt kommunikation så att de värderingar organisationen valt sprider sig och accepteras av alla anställda.

Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!