Möten är bara en del av den motor som driver verksamheten. Ändå verkar många möten vara - och är ofta - slöseri med tid! De personer som använder möten effektivt är de sällsynta och upplysta. Om man vet när man ska träffas och, lika viktigt, hur man ska träffas, kan man göra mötena effektiva, ändamålsenliga och kanske till och med roliga - vilket sparar både pengar och förnuft.

Det finns flera grundläggande typer av möten, och alla har olika syften. 

Vid ett beslutsmöte till exempel väljer gruppen en lösning som ska genomföras. För att lyckas måste gruppen komma överens om beslutsprocessen. Kommer besluten att fattas i samförstånd, med majoritetsröstning eller kommer endast vissa personer att ha inflytande?

I allmänhet bör du kalla till ett möte när du
•    behöver hela gruppen för att ge information eller råd.
•    du vill att gruppen ska delta i ett beslut eller i lösningen av ett problem.
•    du vill dela information, en framgång eller ett problem med hela gruppen eller göra alla medvetna om en viss situation.
•    har att göra med ett problem som kräver bidrag från medlemmar av olika grupper med olika perspektiv eller agendor.
•    finner att ansvaret för ett problem, en fråga eller ett område behöver klargöras.
•    upptäcker att gruppen känner ett starkt behov av att träffas.

Undvik möten om:
•    ämnet är en personalfråga som bättre hanteras enskilt.
•    du har inte tid att förbereda dig.
•    ett annat sätt finns att kommunicera på till exempel telefon, Teams, Zoom…
•    frågan har redan avgjorts
•    ämnet är inte värt allas tid.
•    gruppen är upprörd och behöver tid för sig själv innan den kan ta itu med källan till konflikten eller frustrationen.

Vidareutvecklas tillsammans med ExMi

Om du vill lyckas som chef, kan du med fördel vända dig till oss på ExMi. Vi erbjuder flertalet utbildningar som vänder sig till ledande personer som vill förbättra sitt ledarskap och ta nästa steg i karriären.

Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Rådgivning
Löpande rådgivning är en tjänst som ingår när du går ett program via ExMI. Du får managementkonsultation som hjälper dig att uppnå mål eller förbättra företagets läge. Rådgivningen innehåller ofta en kombination av planering, strategiska frågor, investeringar och hjälp med genomföranden. Du får även råd om hur du ska utveckla lönsamheten och minska affärsriskerna. Löpande rådgivning är verkligen en stor fördel att kunna nyttja när du går ett program hos oss.

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!