Verksamhetsstyrning är nödvändigt för att effektivt kunna leda och styra ett företag för att uppnå verksamhetens mål. Det är viktigt att verksamhetsstyrningen är operativ, vilket innebär en direkt koppling till olika aktiviteter och verksamheter som bygger upp själva företaget och driver det framåt. Om ett företagets chefer eller ledarskap inte backar upp styrningen kan det nämligen vara väldigt svårt att få de anställda att gemensamt arbeta mot företagets mål. 
När man beskriver verksamhetsstyrning brukar man framför allt inkludera funktionerna planera, organisera, bemanna, styra, kontrollera och motivera.
•    Planera: Ligger till grund för en effektiv verksamhetsstyrning, genom att den bestämmer vad som ska göras och utvecklar den strategi som krävs för att möta verksamhetens mål.
•    Organisera: Behövs för att utnyttja företagens resurser – effektiv användning av resurser är nödvändigt för att nå en önskad produktivitetsnivå.
•    Bemanna: Rekrytera, analysera och vägleda anställda, vilket bidrar företagen med en viktig samhällsfunktion, nämligen att skapa fler jobbtillfällen.
•    Styra: Att leda ett företag innebär att man kommer fram till vad som behövs göras i en given situation och vilka medarbetare som är bäst lämpade för att utföra de uppgifterna.
•    Kontrollera: Kräver att företagets ledarskap håller koll på de framsteg som görs inom verksamheten, i relation till förtagets vision och målsättningar.
•    Motivera: Genom motivation boostas de anställdas engagemang vilket gör att de utför sina uppgifter på ett effektivare sätt.

Verksamhetsstyrning är en central process inom företaget som driver det framåt. Vår utbildning på 10 sessioner - Affärs- och verksamhetsstyrning – gör att du växer i din roll som chef och ledare. Du får möjlighet att skapa din egen mentala process som driver dig fram mot målet.

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din distansutbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!