Innehåll

  • Vad är en magisterexamen?
  • Att studera hos oss
  • Lär dig mer om våra utbildningar

Vad är en magisterexamen?

Det finns tre olika nivåer av högre utbildningar: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En magisterexamen är en ettårig fördjupning på avancerad nivå. För att kunna examineras på avancerad nivå krävs det att du sedan tidigare har avlagt en utbildning på grundnivå. Att läsa en utbildning på avancerad nivå innebär att du erhåller nya centrala kunskaper inom ditt verksamma område.

En MBA, Master of Business Administration, är en internationellt erkänd ledarskapsutbildning på avancerad nivå med företagsekonomisk inriktning. I Sverige är en MBA examen inte reglerad i högskoleförordningen. Det innebär att du vid avslutade studier erhåller ett diplom eller intyg som erkänner utbildningen och dina nyförvärvade kunskaper. Med avlagd kandidatexamen i botten erhåller du en magisterexamen. Att studera MBA ger kraftigt konkurrerande fördelar i en arbetsmarknad med hård konkurrens.

Att studera hos oss

Vår vision är att hjälpa ambitiösa yrkesverksamma personer att utvecklas inom företagsledning genom en kompetenskraftig vidareutbildning. ExMi erbjuder därför utbildningar på avancerad nivå som genom flexibla och moderna studiesätt passar din kalender.

Välj att studera på distans (online) och få tillgång till effektiv handledning, ledande studiematerial och föreläsningar i toppklass, var du än befinner dig. Du väljer själv när studierna ska börja, i vilken takt de ska fortgå och styr själv över hur lång tid utbildningen tar. På så sätt kan du kombinera ledande uppdrag och arbetsresor med utvecklande studier. Givetvis innebär detta ett stort eget ansvar, vilket också blir ett kvitto på att din goda självdisciplin. Beroende på din studietakt är du färdigutbildad efter några år efter påbörjad utbildning. Du kan även genomföra det som heltidsstudier och klara av det på ett år.

Hos oss väljer du vilket specialistområde du önskar att utvecklas inom. Genom intellektuella utmaningar och med en akademisk profil fokuserar vi på marknadsföring eller finansiell planering. Du får fördjupad insikt i affärsmässiga situationer samt hur du på ett rationellt sätt hanterar dessa. Utbildningen innebär att du som yrkesverksam direkt kommer kunna applicera och genomföra effektiva förändringar i ditt företag.

Utbildningen genomförs i samarbete med Heriot-Watt University (Edinburgh Business School), ett av världens ledande universitet. Studierna lämpar sig därmed för dig som i botten har minst en avlagd kandidatexamen och arbetar eller är på väg in i en ledande ställning. Goda färdigheter i det engelska språket är en förutsättning för att lyckas.

Vid avlagda studier erhåller du en internationell examen som gör dig mer eftertraktad och effektiv i din yrkesroll vilket kan vara en avgörande förutsättning för att komma vidare i karriären.

Lär dig mer om våra utbildningar

Vill du bli en framgångsrik ledare som kan styra organisationer i såväl nutid som framtid? Vi varvar teori med praktik på ett skräddarsytt sätt som är optimalt för din utveckling.

Läs om våra utbildningar och välj det upplägg som passar just dig. Boka din utbildning redan idag!

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat: