Önskar du att spännande miljöer och intressanta möten vore en del av din vardag? Managementkonsult är ett utmanande yrke med föränderliga uppgifter beroende på bransch och uppdrag.

Innehåll

  • Vad är en managementkonsult?
  • Vad gör en managementkonsult?
  • Hur blir man en professionell managementkonsult?

Vad är en managementkonsult?                                      

Att arbeta som konsult innebär att man arbetar antingen som egen företagare eller som anställd av ett konsultföretag. Beroende på hur behoven ser ut kan ett jobb utföras under en dag eller under en projektanställning för en viss period.

En managementkonsult har i uppgift att med en objektiv blick kunna identifiera olika riskområden för ett givet uppdrag eller hela företaget. Med hjälp av goda kunskaper för ledningssystem och organisationer kan personen omorganisera och tillfälligt leda en hel verksamhet, för att nå de uppsatta målen för uppdraget. Branscher som vanligtvis anställer managementkonsulter är kommunikation, ekonomi, projektledning eller IT och management.

Vad gör en managementkonsult?
Managementkonsulten jobbar på uppdrag av en företagsledning med syfte att stödja ledningen i utmanande situationer. Efter att personen i sin roll som managementkonsult har identifierat de olika riskområdena ger han förslag till företagsledningen på vilka insatser som bör göras för att motverka riskerna. Huruvida företaget följer de oberoende rekommendationerna eller inte bestämmer de själva.

För att kunna ge effektiva och lönsamma expertråd eller tips krävs både erfarenhet och skicklighet. Det finns mängder av olika metoder och modeller, nulägesanalyser och åtgärdsförslag som en managementkonsult kan anse som lämpliga för de givna företaget. För att bli medveten om vilka tillvägagångssätt som kommer att fungera bäst måste managementkonsulten ha professionella värderingar och förstå sig på hur en företagsledning arbetar.

Hur blir man en managementkonsult?

En bra managementkonsult kommer alltid i tid. Genom att vara förberedd och ligga steget före kunden kan man leda kunden när det behövs. Det gäller att kunna förstå sig på problem och vara medveten om hur man löser dem på bästa sätt. När det kommer till utbildning är ekonomiska studier på högskolenivå en bra grund att stå på.

EXMI erbjuder ett kraftfullt program för dig som vill bredda dina specialistkunskaper och utvecklas i rollen som managementkonsult. Under totalt fem dagar får du lära dig om yrkets olika roller samt hur du kan tackla problem från flera olika perspektiv. Utbildningen resulterar i kunskaper som går att använda direkt i arbetslivet. Dina kunder kommer därmed omedelbart att uppleva bättre leveranser.

Om du vill ta nästa kliv uppåt i karriären och arbeta som professionell managementkonsult kan du med fördel läsa mer om vad vår utbildning erbjuder dig. Utbildningen ger dig ett försprång som managementkonsult samt förbereder dig för en certifiering baserad på ISO-standard.

Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!