Examens-begreppet MBA (Master of Business Administration) är en examination inom anglosaxiska länderna såsom UK, USA, Canada, Australien mm. Generellt innebär ett MBA-program en företagsekonomisk högre utbildning motsvarande 90 ECTS Credits. Syftet är att ge de studerande en vidareutbildning i affärskunskaper, management, arbetsmetoder och få erfarenheter för att mer framgångsrikt kunna leda företag och organisationer.


MBA-program varierar i inriktning, längd, kostnad och nivå. Det är därför viktigt att söka utbildningar som har rätt status och godkända av respektive lands högskoleämbete och ger ECTS credits (inom Europa).

Ett begrepp som också används är Executive MBA-program som är synonymt med deltidsstudier, dvs i kombination med arbetet. För att passa dagens livsstil har formen att inhämta kunskaper blivit mer flexibel, men i slutänden är resultatet detsamma.

Inriktning

MBA-program är generellt inriktade på allmänt ledarskap och täcker de flesta av ett företags verksamheter, till exempel finansiering, projektledning, marknadsföring, organisation, strategisk planering och nationalekonomi. Söker du mer specialistkompetens inom ett specifikt område, tex HR eller Marketing, är en Master of Science (MSc) att föredra.

Fördel MBA

I många länder är en MBA-examen en förutsättning för att kunna avancera inom företag och för att överhuvudtaget vara aktuell för vissa chefsbefattningar. En MBA-examen innebär också höjda löner och andra förmåner. MBA är det mest prestigefyllda examensbeviset och världens mest eftertraktade titel.

Det finns tre olika nivåer av högre utbildningar: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En magisterexamen är en ettårig fördjupning på avancerad nivå. För att kunna examineras på avancerad nivå krävs det att du sedan tidigare har avlagt en utbildning på grundnivå. Att läsa en utbildning på avancerad nivå innebär att du erhåller nya centrala kunskaper inom ditt verksamma område.

En MBA, Master of Business Administration, är en internationellt erkänd ledarskapsutbildning på avancerad nivå med företagsekonomisk inriktning. I Sverige är en MBA-examen inte reglerad i högskoleförordningen. Det innebär att du vid avslutade studier erhåller ett diplom eller intyg som erkänner utbildningen och dina nyförvärvade kunskaper. Med avlagd kandidatexamen i botten erhåller du en magisterexamen. Att studera MBA ger kraftigt konkurrerande fördelar i en arbetsmarknad med hård konkurrens.

Att studera hos oss

Vår vision är att hjälpa ambitiösa yrkesverksamma personer att utvecklas inom företagsledning genom en kompetenskraftig vidareutbildning. ExMi erbjuder därför utbildningar på avancerad nivå som genom flexibla och moderna studiesätt passar din kalender.

Välj att studera på distans och få tillgång till effektiv handledning, ledande studiematerial och föreläsningar i toppklass, var du än befinner dig. Du väljer själv när studierna ska börja, i vilken takt de ska fortgå och styr själv över hur lång tid utbildningen tar. På så sätt kan du kombinera ledande uppdrag och arbetsresor med utvecklande studier. Givetvis innebär detta ett stort eget ansvar, vilket också blir ett kvitto på att din goda självdisciplin. Beroende på din studietakt är du färdigutbildad cirka 1 – 3 år efter påbörjad utbildning.

Hos oss väljer du vilket specialistområde du önskar att utvecklas inom. Genom intellektuella utmaningar och med en akademisk profil fokuserar vi på marknadsföring eller finansiell planering. Du får fördjupad insikt i affärsmässiga situationer samt hur du på ett rationellt sätt hanterar dessa. Utbildningen innebär att du som yrkesverksam direkt kommer kunna applicera och genomföra effektiva förändringar i ditt företag.

Utbildningen genomförs i samarbete med Heriot-Watt University, ett av världens ledande universitet. Studierna lämpar sig därmed för dig som i botten har en avlagd kandidatexamen och arbetar eller är på väg in i en ledande ställning. Goda färdigheter i det engelska språket är en förutsättning för att lyckas.

Vid avlagda studier erhåller du en internationell examen som gör dig mer eftertraktad och effektiv i din yrkesroll vilket kan vara en avgörande förutsättning för att komma vidare i karriären.

Lär dig mer om våra utbildningar

Vill du bli en framgångsrik ledare som kan styra organisationer i såväl nutid som framtid? Vi varvar teori med praktik på ett skräddarsytt sätt som är optimalt för din utveckling.

Läs om våra utbildningar och välj det upplägg som passar just dig.

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat: