Många talar om chefsutveckling men vad menar man med det. Enkelt kan man säga att det är två grenar på begreppet. Den ena grenen är utbildning och den andra utveckling. Med utbildning avses att en deltagare anpassar sig till det utbud som ges för utbildningen till exempel ett MBA-program. Med utveckling menas att man skapar ett utvecklingsprogram skräddarsytt för den grupp som ska utvecklas. Men vilken ska man välja? Väljer företaget att medarbetare får utbilda sig inom chef- och ledarskap utan att utbildningarna ligger i linje med den affärsplan företaget har, så blir det låg effekt. Väljer bolaget att utveckla cheferna internt i ett chefsutvecklingsprogram så gäller samma kriterier här dvs att utvecklingsprogrammet ska stödja affärsplanen. 

Vad ska man då utveckla? Chef och ledare är ju två sidor av samma mynt. Många forskare hävdar att dessa är oförenliga i värderingar och agerande medan andra rakt motsatta. Chefer utses uppifrån medan ledare utses underifrån. Chefer ansvarar för planering, budgetering, rekrytering, organisering, ledning och uppföljning mm. Ledare ansvarar för samverkan, engagemang, inspiration, entusiasmera, anger riktning mm. I normalt krävande situationer bör en chef verka 25% som chef och 75% som ledare till exempel i en förändringsprocess. I annan situation kanske man måste verka 100% som chef eller ledare. Ett problem finns när personer enbart verkar som det ena eller det andra. Det krävs hantverk här för olika situationer. Ledarskap skapar effektivitet dvs att göra det rätta sakerna medan chefskap syftar till att skapa högre produktivitet dvs att göra saker på rätt sätt.

Konklusionen av detta är om man driver chefsutveckling väl så måste konceptet vara väl designat och anpassat till affärsplanen samt att man skapar 360 graders återkoppling till berörda personer för att hög utväxling ska ske. 

Vi tillhandahåller utvecklingsprogram som anpassas direkt efter kundens behov och önskemål. Bland våra utbildningar ONLINE hittar du bland annat:
 


Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!