Chefer och ledare som är riktigt framgångsrika söker aktivt efter ny kunskap. De drar nytta av erfarenheter och utmaningar, såväl stora som små, för att bli bättre och mer effektiva chefer. De ser ett livslångt lärande som stimulerande och spännande. 

Innehåll
•    Öka din inlärning som chef
•    Mina starka och svaga sidor
•    Vidareutvecklas tillsammans med ExMi

Öka din inlärning som chef
Lär dig för att bli klokare och inte enbart för att lära fakta och fråga dig “vad kan jag lära mig utav detta?” i varje ny situation. Försök att bryta ditt vanliga mönster. Etablerade vanor kan leda till att du motsätter dig förändringar. Hitta nya uppfinningsrika sätt att hantera situationer du möter varje dag. Sök variation och engagera dig i olika saker för att maximera din utveckling. Inlärning av hög kvalitet är ofta resultatet av många olika aktiviteter.

Mina starka och svaga sidor
Dina starka sidor kan du vidareutveckla och dina största framgångar kommer ofta när du förstärker och använder dessa. Förstärk dina starka sidor ytterligare genom att använda dem på nya områden, lär ut dem till andra och sök uppgifter som kräver att du utvecklar din förmåga. Hantera dina svaga sidor och kompensera detta genom att välja medarbetare som är duktiga inom områden där du är svag.
Involvera andra i din strävan att lära dig nya saker. Du kan lära dig mycket genom att studera framgångsrika chefer. Ta efter beteenden och tekniker från chefer som är duktiga på dina svaga områden. Sök feedback från andra. Ta emot uppmuntran och råd från dina kollegor.
Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!