Som ledande chef inser du vikten av att planera och att sätta upp mål, men ibland kan tidsbrist vara ett problem. Att ha tillräckligt med tid för att utveckla mål och strategier är ett viktigt steg mot effektivare chef- och ledarskap. För att utveckla realistiska planer är det viktigt att chefer förstår organisationens strategiska vision och tar hänsyn till denna både i sin planering och i det dagliga arbetet. Exempel på frågor för att bättre förstå detta:

 • Vilken är organisationens strategiska vision?
 • Hur påverkar det mig och min arbetsgrupp?
 • Vilka är de framtida möjligheterna?
 • Vilken kompetens och vilka resurser behöver jag för att kunna utföra min del av det totala arbetet?
 • När du har formulerat mål ska du utveckla lämpliga affärsstrategier det vill säga strategiska aktiviteter enligt följande förslag:
  • Utveckla vision med dina medarbetare. 
  • Formulera sedan mål tillsammans med affärsstrategi och handlingsplaner för att nå dessa mål.
  • Jämför din avdelnings mål, strategier och handlingsplaner med organisationens strategiska planering.
  • Be dina medarbetare att arbeta fram individuella aktivitetsplaner kopplat till affärsprocesserna.
  • Gå igenom dessa och använd dem som en del av underlaget för planeringen för hela avdelningen.
  • Anordna en konferens med dina medarbetare där ni tillsammans arbetar fram det bästa sättet att genomföra era planer och nå de uppsatta målen.
  •  Informera kollegor inom andra delar av organisationen om hur din avdelnings strategier och mål ser ut. Hur påverkar målen och handlingsplanerna dem i deras arbete?

Bland våra utbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat:

Rådgivning
Löpande rådgivning är en tjänst som ingår när du går ett program via ExMI. Du får managementkonsultation som hjälper dig att uppnå mål eller förbättra företagets läge. Rådgivningen innehåller ofta en kombination av planering, strategiska frågor, investeringar och hjälp med genomföranden. Du får även råd om hur du ska utveckla lönsamheten och minska affärsriskerna. Löpande rådgivning är verkligen en stor fördel att kunna nyttja när du går ett program hos oss.

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!