Inom ledarskap finns det en mängd olika dimensioner att ta ställning till – såväl operativa som strategiska. Allt för ofta kommer man som chef däremot på sig att man ägnar allt för mycket tid åt det operativa. Dagarna fylls snabbt med möten och insatser för att lösa akuta frågeställningar. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om hur du kan utveckla ett mer strategiskt ledarskap.

Innehåll

  • Utmaningar för dagens chefer
  • Det strategiska ledarskapet
  • Utveckla ditt strategiska ledarskap hos ExMi

Utmaningar för dagens chefer

Nuförtiden befinner sig i princip hela arbetsmarknaden – både den nationella och internationella – i ett spännande skede med många nya utmaningar att ta ställning till. De snabba förändringarna, vilka inte minst beror på digitaliseringen, medför många möjligheter för de organisationer som bejakar dem, men de ställer också väldigt höga krav på dagens chefer.

Dessa stora och snabba omställningar har idag lett till att chefer allt för ofta kommer på sig med att ägna allt för mycket tid åt det operativa. Utan att man hinner reflektera över det fylls dagar in och dagar ut med möten och insatser för att lösa akuta frågeställningar. Stunder för tid och reflektion över det strategiska blir således få om man inte aktivt avsätter tid för detta.

Ytterligare en utmaning för många av dagens chefer är att skapa en gemensam bild över såväl organisationens som medarbetarnas enskilda visioner och målsättningar. Med andra ord att få samtliga medarbetare inom organisationen att arbeta mot samma mål.   

Det strategiska ledarskapet

För att kortfattat summera det strategiska ledarskapet handlar det om att lyfta blicken och planlägga organisationens visioner och mål, samt hur man ska ta sig dit. Det strategiska ledarskapet vänder sig således till chefer som är verksamma på en hög organisatorisk nivå. Med andra ord de som leder med hjälp av mellanchefer och andra chefer som befinner sig i frontlinjen.

Man skulle kunna säga att denna typ av ledarskap handlar om dåtid, nutid och framtid i symbios. Som en strategisk ledare är det nämligen viktigt att kunna titta på organisationen ur ett historiskt perspektiv – vad har varit fundamentalt för vår tillväxt och existens fram tills idag?

På samma sätt som det historiska är viktigt, är det också viktigt att kunna analysera nuläget. Vilka utmaningar ställs vi för i dagsläget och vad måste vi göra för att förbli konkurrenskraftiga inom den närmsta tiden? Med hjälp av dåtid och nutid är det även centralt att kunna blicka in i framtiden för att göra analyser angående frågeställningar och utmaningar som kommer att vara viktiga då.

Som en strategisk ledare bör således din planeringshorisont vara mer vid än de mellanchefer du leder via. Tidshorisonten kan sträcka sig från 6 månader, men oftast betydligt längre än så.

Utveckla ditt strategiska ledarskap hos ExMi

Om du redan arbetar på en strategisk chefsposition och vill vidareutveckla dina kunskaper, alternativt om du vill arbeta inom denna position, kan du med fördel studera hos oss på Executive Management Institute.

Hos oss hittar du flertalet program som syftar till att utveckla ditt strategiska ledarskap, varav en är Executive Management Program. Denna utbildning riktar sig till dig som i dagsläget är aktiv inom näringslivet och eftersträvar att bredda kunskaperna inom strategisk utveckling ur ett helhetsperspektiv.

Bland våra chefsutbildningar med löpande rådgivning hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och utbilda dig hos oss på ExMi – ring oss direkt på 08 – 54471570 eller skicka ett mejl till office@exmi.se så berättar vi mer.