Riktlinjer för effektiv delegering bygger på att du måste skapa den rätta tonen och miljön för effektiv delegering. De mest framgångsrika cheferna följer dessa riktlinjer:

  • Uppmuntra din personal att aktivt dela med sig av sina specialintressen och sin tid för nya projekt. Att skapa en känsla av gemensamt engagemang mellan dig och din personal är en viktig del av delegeringsprocessen.
  • Undvik att bara lägga över tråkiga eller svåra uppgifter på din personal. Delegera projekt och uppgifter som väcker personalens intresse och som kan vara roliga.
  • Ge en anställd en möjlig karriärutveckling genom att delegera ett projekt, uppgifter eller funktioner som innebär stor synlighet med din chef eller en chef på hög nivå i en annan organisation.
  • Delegera till personer vars omdöme och kompetens du litar på. Din förmåga att välja rätt person återspeglar din skicklighet i att fatta beslut och sätta upp mål.
  • Inse att delegering är en inlärningsupplevelse för dig och din personal. Erbjud utbildning eller coachning vid behov.
  • Utveckla förtroendet för en mindre kompetent medarbetare genom att delegera mycket strukturerade uppgifter och ge det stöd som behövs för att personen ska kunna utveckla ökad kompetens.
  • Delegera om möjligt ett helt projekt eller en hel funktion för att öka motivationen och engagemanget.
  • Skapa tydliga riktlinjer för uppföljning och återkoppling och upprätthåll öppna kommunikationslinjer.
  • Definiera tydligt mål, förväntade resultat och mått på framgång för att minimera slöseri med tid och resurser och se till att uppgiften, projektet eller funktionen slutförs framgångsrikt.

Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Rådgivning
Löpande rådgivning är en tjänst som ingår när du går ett program via ExMI. Du får managementkonsultation som hjälper dig att uppnå mål eller förbättra företagets läge. Rådgivningen innehåller ofta en kombination av planering, strategiska frågor, investeringar och hjälp med genomföranden. Du får även råd om hur du ska utveckla lönsamheten och minska affärsriskerna. Löpande rådgivning är verkligen en stor fördel att kunna nyttja när du går ett program hos oss.

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!