Ja, det finns vetenskapliga bevis som visar att regelbunden hjärngympa kan förbättra hjärnans funktion och förebygga kognitiv försämring. Hjärnkondition, eller att utmana hjärnan på olika sätt, kan hjälpa till med minnet, koncentrationen, problemlösning och andra viktiga kognitiva förmågor. Det finns olika sätt att träna hjärnan, inklusive att lösa pussel, läsa, lära sig nya färdigheter och utmana sig själv på olika sätt. Det är viktigt att göra detta regelbundet för att uppnå bästa resultatet.

Att vara fysiskt aktiv, ha en god syreupptagningsförmåga, alltså kondition, är alltså viktigt för att uppleva ett välbefinnande men även för att skapa grundförutsättningar för att kunna prestera kognitivt. Tänka klart, tänka nytt, lösa viktiga problem, vara kreativ och kunna ta in information och skapa kunskap.

Den viktigaste återhämtningen sker under nattsömnen. Hjärnan behöver, lite förenklat, gå igenom fem sömncykler om cirka 90 minuter för att hinna ta hand om gårdagen och vara redo för morgondagen.

Träna dig i olika frågor såsom kortsiktiga som långsiktiga problemställningar och tänkbara lösningar.

Framtidstänkande
•    Tänk på vad verksamheten kan behöva göra 3-10 år framåt.

Strategisk avsikt
•    Tänk på viktiga strategiska aktiviteter som kommer påverka beslutsfattandet.
•    Vilka kritiska strategiska aktiviteter måste faktiskt ske för att nå framgång?

Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Rådgivning
Löpande rådgivning är en tjänst som ingår när du går ett program via ExMI. Du får managementkonsultation som hjälper dig att uppnå mål eller förbättra företagets läge. Rådgivningen innehåller ofta en kombination av planering, strategiska frågor, investeringar och hjälp med genomföranden. Du får även råd om hur du ska utveckla lönsamheten och minska affärsriskerna. Löpande rådgivning är verkligen en stor fördel att kunna nyttja när du går ett program hos oss.

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!

Vidareutvecklas tillsammans med ExMi

Om du vill lyckas som chef, kan du med fördel vända dig till oss på ExMi. Vi erbjuder flertalet utbildningar som vänder sig till ledande personer som vill förbättra sitt ledarskap och ta nästa steg i karriären.