Framtidens ledarskap är ett område som forskare och affärsmän diskuterar mycket, eftersom det är svårt att förutse exakt vad som kommer att krävas för att leda företag och organisationer i en alltmer föränderlig värld. Här är några av de trender och förhållanden som ofta pekas på som viktiga för framtidens ledarskap.

Digitalisering och teknologisk innovation

Ledare måste vara beredda att hantera den snabba utvecklingen av teknologi och digitalisering, inklusive AI, IoT, cloud computing och big data. Ledare måste också vara beredda att använda dessa teknologier för att öka produktiviteten, minska kostnaderna och skapa nya affärsmöjligheter.

Förändring av arbetskraften
Ledare måste vara beredda att hantera förändringar i arbetskraften, inklusive ökande andelen äldre medarbetare, ökande andelen kvinnor i arbetslivet och förändringar i kompetenser och förväntningar.

Hållbarhet och socialt ansvar
Ledare måste vara beredda att ta ett större ansvar för företagets påverkan på samhället och miljön. Det kan innebära att skapa hållbara affärsmodeller och strategier för att hantera utmaningar som klimatförändringar och sociala orättvisor.

Agilt ledarskap
Ledare måste vara beredda att förändra sina ledarskapsstilar och bli mer agila, flexibla och anpassningsbara för att hantera förändringar och osäkerhet. Agilt ledarskap innebär att vara öppen för förändring och kreativitet och bygga team som är duktiga på att agera snabbt och utanför boxen.

Emotionell intelligens
Ledare måste ha hög nivå av emotionell intelligens för att kunna bygga relationer, förstå medarbetarnas behov.

Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!